Vyhledávání Menu

Světový den nemocných v Praze

U příležitosti 23. Světového dne nemocných, který si církev připomene 11. února 2015, zvou pražské boromejky ke společné modlitbě za nemocné do kostela sv. Karla Boromejského. Pacienti, zaměstnanci a návštěvníci Psychiatrické nemocnice Bohnice se během bohoslužby od 15.30 hodin mohou v kostele sv. Václava setkat s biskupem Karlem Herbstem SDB.

Na 11. února každoročně připadá Světový den nemocných. Při této příležitosti pacienty v nemocnicích navštěvují biskupové a další duchovní, konají se výstavy například o práci nemocničních kaplanů, ale především se pořádají bohoslužby a modlitby za nemocné. Např. v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského tak mohou lidí po celý den přistupovat ke svátosti smíření a nemocných anebo požádat o individuální přímluvnou modlitbu za uzdravení.

Pacienti, zaměstnanci a návštěvníci Psychiatrické nemocnice Bohnice si během Světového dnu nemocných připomenou také 22. výročí znovuvysvěcení kostela sv. Václava v Bohnicích. Tento secesní nemocniční kostel, který se nachází v samém středu Psychiatrické nemocnice Bohnice, slouží celoročně k liturgickým, kulturním a terapeutickým programům. Postaven byl v roce 1919 a vysvěcen 11. února 1993. Na zajištění bohoslužeb se podílí ekumenický Tým spirituální péče nemocnice, který je koordinován nemocničním kaplanem jáhnem Jaromírem Odrobiňákem.

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před více než 150 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie. Každoročně papež rozesílá při této příležitosti své poselství. Letošním tématem listu je pojem kvality života, na základě kterého je těžce nemocným vnucována představa, že nejsou hodni života. Čas strávený u nemocných je podle papeže svatý. Více na www.nmskb.cz a www.plbohnice.cz. (Aleš Pištora)

Plné znění papežova ke Světovému dni nemocných.

Aleš Pištora 09. 02. 2015