Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Světový kongres o Božím milosrdenství

Boží milosrdenství je základem našeho poznání o vzkříšeném Kristu, který je milosrdný. Církev je pozvána prožít a dosvědčit tuto skutečnost. Svatý otec Benedikt XVI. vysvětluje: "Toto Boží milosrdenství se stalo tělem v Ježíši, samotné dokáže obnovit rovnováhu světa, začínajíc od malého, rozhodujícího světa, kterým je lidské srdce."

Kongres začne ve středu 2. 4. 2008 (10.00 hodin), v den třetího výročí úmrtí papeže Jana Pavla II. Po této události jsou naplánovány  kongresy kontinentální (r.2009), národní (r. 2010), diecézní  (r. 2011) a následující světový kongres v roce 2012.

Vznik myšlenky uspořádat kongres objasňují fragmenty textu P. Patrice Chocholského, koordinátora kongresu.

"Přináším Vám několik myšlenek kardinála Schönborna, které adresoval kardinálům Patronátního výboru dne 22. 11. 2007 v sále tajných archivů ve Vatikánu:

´Proslovy Jana Pavla II. v Krakově v roce 2002 můžeme považovat za závěť. Jejím prostřednictvím nám polský papež řekl, abychom naléhavě dali všem lidem poznat Boží milosrdenství. Pán dal zřetelnou odpověď na tuto výzvu. Povolal k sobě Jana Pavla II. v neděli Božího milosrdenství v roce 2005. Bylo to jako Boží podpis a razítko.

Na mezinárodní setkání v Lagiewnikach v roce 2005 přijelo 150 kněží z celého světa. Položili jsme si otázku: Jakým způsobem odpovědět na tuto univerzální výzvu? Jak v tom pokračovat?
Tehdy dozrála myšlenka světového kongresu. Byla přijata mezinárodním způsobem na všech úrovních a vyvolala velký, všeobecný, teologický a duchovní zájem.

V tomto smyslu jsou kongres v Římě i místní, na sebe navazující kongresy univerzální odpovědí církve na výzvu Jana Pavla II. (v perspektivě Deus charitas est – Bůh je láska). Celá církev je povolána zpracovat pastorační programy s tématem Božího milosrdenství."

(fragmenty textu P. Patrice Chocholského)

Pro účastníky je potřebná registrace, a to na webové adrese: http://www.visconticomunicazione.com/form/

Kontakt:

P. Wojciech Zubkowicz  SAC (koordinátor Kongresu v ČR)
tel.: + 420 603 841 629

Více informací:
web:  http://www.apostol.cz/kongres_o_milosrdenstvi.php  


Převzato z TS ČBK

12. 03. 2008