Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sympozium k poctě Ludvíka Armbrustera

Sympozium, které bude moderovat Dr. Vojtěch Eliáš, proběhne v podělí 19. května 2008 od 15:30 do 19:00 v budově Katolické teologické fakulty, v kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

 

Program:

15.30 Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. - úvodní slovo

15.45 Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. - Co jsou dějiny? Pohled historie

16.05 PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. - Co jsou dějiny? Pohled kunsthistorie

16.35 Přestávka

16.55 Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. - Co jsou dějiny? Pohled filozofie

17.15 Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. - Co jsou dějiny? Pohled teologie

17.45 Blahopřání jubilantovi. Předání sborníku, vystoupení rektora univerzity

18.00 Závěrečné slovo jubilanta

 

Prof. PhDr. Ludvík Armruster je rakouský státní příslušník české národnosti. V letech 1934–39 navštěvoval pokusnou reformní obecnou školu v Praze-Nuslích, 1939–47 Státní reálné gymnázium v Praze-Vyšehradě. Po maturitě vstoupil do české provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátě na Velehradě zahájil studium filozofie na Filozoficko-sociologickém institutu jezuitského řádu v Děčíně. V dubnu 1950 byl spolu se všemi řeholníky zatčen a po dvouměsíční internaci v Bohosudově vyhoštěn z republiky jako „nežádoucí cizinec“.

Pokračoval ve studiích na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě (licenciát filozofie 1952) a po dvouletém studiu japonštiny (Yokosuka, Japonsko) na univerzitě Sophia v Tokiu obhájil doktorát z filozofie. Následovalo čtyřleté studium teologie na Teologické fakultě Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam byl také v r. 1959 vysvěcen na kněze. Licenciát z teologie získal v roce 1960.

Od r. 1961 žil a působil v Japonsku. Přednášel filozofii na univerzitě Sophia v Tokiu, nejprve jako docent, potom jako „associated professor“ a od r. 1969 jako řádný profesor. Vedle své akademické činnosti vedl v letech 1965–70 jako regens interdiecézní kněžský seminář v Tokiu a v letech 1975–83 byl ředitelem centrální knihovny univerzity Sophia. Od r. 1990 začal navštěvovat každé léto ČR. Nyní působí jako děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Převzato z www.jesuit.cz

14. 05. 2008