Vyhledávání Menu

Te Deum k výročí 17. listopadu ve studentském kostele

V neděli 16. listopadu 2014 bude Mons. Tomáš Halík v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze sloužit od 20.00 hodin mši svatou u příležitosti výročí čtvrtstoletí od listopadové revoluce. Věřící poděkují za dar svobody. Liturgii hudebně doprovodí „Te Deum“ Marc-Antoina Charpentiera v podání Capella Regia Praha, kterou bude řídit Robert Hugo.

Revolučních událostí roku 1989, ale také hlubokých proměn společnosti, které následovaly v dalších letech, se dotýká nová kniha prof. Tomáše Halíka, která vychází 14. listopadu v Nakladatelství Lidové noviny s názvem „Obnovíš tvář země - Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998“.

Texty Tomáše Halíka z let 1988 – 1998 – od dob jeho působení v „podzemní církvi“ v kruhu poradců kardinála Tomáška, přes první veřejná vystoupení v dramatickém roce 1989 po celé první desetiletí mladé demokracie – spojuje téma odpovědnosti za duchovní a morální stav společnosti a věrohodnosti církve. Výběr textů doprovází autorova reflexe jeho tehdejších myšlenek s odstupem čtvrtstoletí a zároveň jeho komentář k tehdejším událostem a osobní vzpomínky, které zejména mladší generaci mají přiblížit dobový kontext. (www.farnostsalvator.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 11. 2014