Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tématem letošních Francouzských sociálních týdnů bude migrace

Prezident Francouzských sociálních týdnů Jérôme Vignon, který zavítal na pozvání kardinála Miloslava Vlka v roce 2008 také do Prahy, aby na Arcibiskupství pražském pronesl přednášku na téma „Naléhavost křesťanského sociálního myšlení v dnešní Evropě“, konstatuje, že fenomén migrace se již dávno stal otázkou globální. Postoj evropských politiků v této otázce není jednotný. Na jedné straně s sebou příliv imigrantů do Evropy nese těžkosti spojené s jejich integrací do společnosti, na straně druhé alespoň částečně vyvažuje (nejen ekonomicky) neblahou demografickou tendenci naší stárnoucí společnosti. S příchodem příslušníků jiných kultur a náboženství dochází k přínosnému a plodnému setkání, stejně tak jako k extremistickým reakcím vyplývajícím z nedůvěry a neporozumění.

Mezinárodní konference v Paříži si klade za cíl pokusit se formulovat otázky, které fenomén migrace přináší. Nejde jen o otázky bezpečnosti, sociálních programů pro přistěhovalce či otázky legislativních úprav, ale je zde znovu nastolována otázky po identitě Evropy, jejím vztahu k náboženství a vlastní křesťanské tradici. Pařížské setkání dá také slovo osobnostem, které pocházejí z prostředí imigrantů, neboť jde předně o to, aby byl učiněn další krok na cestě odstraňování předsudků, jak říká Jérôme Vignon.

V rámci Francouzských sociálních týdnů se již od roku 1904 každoročně setkávají vědci a veřejně činné osobnosti, aby se společně s širokým publikem zamysleli nad rozličnými sociálními tématy. Již více jak sto let tak přispívají k prezentaci sociálního myšlení církve, podílí se na vzdělávání angažujících se křesťanů a předkládají zákonodárcům pohled církve na sociální otázky. Díky svému mezinárodnímu rozměru představují důležitý hlas v rámci Evropy.

Bližší informace naleznete na stránkách Francouzských sociálních týdnů - http://www.ssf-fr.org/ssf. (Aleš Pištora)

28. 07. 2010