Vyhledávání Menu

Tématem setkání evropských biskupů byla rodina a migrační krize


Ve slovenské metropoli se 8. a 9. září 2016 sešli zástupci biskupských konferencí střední a východní Evropy. Českou republiku zastupoval předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka OP, který byl kazatelem při mši svaté v katedrále sv. Martina v Bratislavě.


68852

Foto: www.kbs.sk


Dvacet sedm let po pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě čelí evropský kontinent novým výzvám. K největším z nich patří krize rodiny, spojená s demografickou krizí, krize víry a krize kulturní identity. V posledním období několik zemí čelí přílivu migrantů z Blízkého východu a Afriky. Ve dnech 8. a 9. září se představitelé biskupských konferencí středovýchodní Evropy setkali na Slovensku, které aktuálně předsedá Radě Evropské Unie, aby diskutovali o těchto tématech.

Teologickým a pastoračním aspektům posynodální apoštolské exhortace o rodině se ve svém příspěvku věnoval ostřihomsko-budapešťský arcibiskup kardinál Erdö. Roger Kiska, odborník na právní otázky náboženské svobody se zaměřil na politiku EU vzhledem k rodině. O otázkách „migrační krize“ promluvila Zuzana Valtráĺová z Mezinárodní organizace pro migraci a poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská se ve svém příspěvku soustředila na téma posílení rodiny jako řešení demografické krize v Evropě. Celé setkání zahájil bratislavský arcibiskup a prezident slovenské biskupské konference Stanislav Zvolenský a účastníky pozdravil také apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Biskupové pokládají za nezbytné oživit uvažování nad identitou Evropy, která vždy byla spojena s rodinou založenou na manželství mezi jedním mužem a jednou ženou. Pouze společnost s potomstvem je společnost s nadějí. Církev si je vědoma své povinnosti vydávat ve světě svědectví o Kristově dobré zvěsti. Proto oceňuje a podporuje rodinu, základní lidské společenství vytvořené podle plánu Stvořitele. Bohužel, některá rozhodnutí evropských struktur rodinu a ochranu života ohrožují. Evropa v současnosti potřebuje především stabilní rodiny a rozumnou demografickou politiku. Imigrace není řešením demografické krize.

Účastníci setkání hluboce soucítí s utrpením lidí, kteří prchají před válečnými konflikty, především před boji v Sýrii. Zároveň se jich bolestně dotýkají teroristické útoky, které v Evropě způsobily mnoho obětí. Pokládají proto za nutné, aby se věnovalo více pozornosti komunikaci s islámským světem a více sil pomoci nejchudším - na základě přikázání lásky. Biskupové pociťují zvláštní povinnost pomáhat pronásledovaným křesťanům, ale nevylučují ze svého srdce žádnou osobu, která potřebuje pomoc, tak v krizových oblastech světa, jakož i v našich zemích.

Biskupové si uvědomují důležitý rozdíl mezi situací v evropských zemích, které jsou cíli migračních toků a situací v zemích středovýchodní Evropy, kde životní úroveň někdy dosahuje pouze 20% západní. V těchto zemích migranti obecně zůstávat nechtějí. Pomoc, kterou jim třeba poskytnout, si může vyžadovat zvláštní způsoby - v některých případech odlišné od těch, které byly přijaty v jiných zemích. V celém tomto kontextu je legitimní i nezbytné uvažovat nad tím, jak pojmout budoucnost evropského kontinentu, na jakých hodnotách budovat naši společnost a jaké místo v ní má mít náboženství. (www.tkkbs.sk, Aleš Pištora)


Homilie kardinála Duky v Bratislavě

Aleš Pištora 12. 09. 2016