Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Téměř tisíc poutníků míří do Říma

Vypravena jsou čtyři letadla – tři z Prahy a jedno z Brna. Další poutníci přijedou do Říma autobusy z Brna, Koclířova, Hradce Králové a Prahy. V Římě se k nim připojí obyvatelé papežské koleje Nepomucenum a další Češi žijící v zahraničí. Účast za Českou republiku se tak přiblíží úctyhodné tisícovce. Nebudou mezi nimi samozřejmě chybět ani zástupci České biskupské konference či vlády České republiky a zástupci diplomatického sboru.

Odznaky kardinálské hodnosti purpurové birety, ale také kardinálské prsteny a dekrety, ve kterých budou uvedeny kromě dalšího také jejich titulární baziliky, převezme Dominik Duka spolu s dalším 21 novými kardinály při veřejné konzistoři. Ta se bude konat v sobotu 18. února od 10.30 hodin v bazilice sv. Petra. Zúčastní se jí všichni kardinálové včetně kardinála Miloslava Vlka. Zasedání konzistoře bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na ČT 24 a televize Noe. Den před samotnou konzistoří se noví kardinálové budou věnovat modlitbě a rozjímání za účasti papeže Benedikta XVI.

Poté bude pražský arcibiskup Dominik Duka od 15.00 hodin v chrámu sv. Řehoře VII. na Via del Cottolengo celebrovat pro poutníky z České republiky mši svatou. V podvečerních hodinách budou noví kardinálové v prostorách Apoštolského paláce přijímat gratulace svých přátel, spolupracovníků a dalších věřících, kteří je do Říma doprovázejí (tzv. „visite di cortesia“). Na sobotu večer je naplánována slavnostní recepce pořádaná ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem, který se večera zúčastní.

V neděli 19. února bude papež Benedikt XVI. spolu s novými kardinály od 9.30 hodin celebrovat mši svatou v bazilice sv. Petra. Zajímavou skutečností je, že při této bohoslužbě bude svaté přijímání rozdávat mimo jiné 15 českých kněží, kteří studují v Římě. Tuto bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na ČT 2 a televize Noe. Po skončení bohoslužby se pražský arcibiskup Dominik Duka spolu s ostatními členy své delegace pomodlí u oltáře sv. Václava ve svatopetrské bazilice. Modlitbě by měli být přítomni kromě ministra Karla Schwarzenberga také kardinál Miloslav Vlk a velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík. Ti všichni poté společně položí kytici u hrobu kardinála Berana v kryptě svatopetrské baziliky. Večer se arcibiskup Duka zúčastní nešpor v bazilice sv. Sabiny na Aventinu, kterou roku 1218 papež Honorius III. svěřil řádu dominikánů. Právě konvent Santa Sabina byl ustanoven za sídlo generální kurie dominikánského řádu, jehož je pražský arcibiskup členem.

V pondělí 20. února se pražský arcibiskup Dominik Duka OP zúčastní od 11.00 hodin přijetí nových kardinálů a jejich doprovodů papežem Benediktem XVI. při veřejné audienci v aule Pavla VI. Této audience se zúčastní také poutníci, kteří přijedou při příležitosti zasedání kardinálské konzistoře. Do Říma jich v současné době míří přes 600. Z Prahy poletí dvě letadla, z toho je jedno vypravené Arcibiskupstvím pražským. Do Vatikánu vyrazí též několik autobusů. Ti, kdo se do Říma nevypraví, mohou audienci sledovat na televizi Noe, která připravuje přímý přenos.

Pražský arcibiskup také navštíví svůj titulární kostel. Který to bude, to zatím pražský arcibiskup neví. Stejně tak je otázkou, kterých kongregací se arcibiskup Duka stane členem. Z Říma arcibiskup Duka odcestuje v úterý 21. února. Jeho první kroky po příletu do Prahy povedou do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde uctí ostatky sv. Vojtěcha a zúčastní se modlitby Sexty s kanovníky Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. (Aleš Pištora)

16. 02. 2012