Vyhledávání Menu

Temperování lavic v katedrále sv. Víta bude poprvé spuštěno na sv. Cecilii

Během bohoslužby ke cti sv. Cecilie, která se bude konat 22. listopadu 2014 od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, bude poprvé do provozu uvedeno temperování lavic svatovítské katedrály. Jeho smyslem je zpříjemnit účast na bohoslužbách, koncertech a dalších akcích v katedrále v zimním období.

V návaznosti na úspěšné dokončení instalace nové generace osvětlení interiéru katedrály sv. Víta inicioval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP další krok, který pomocí moderní techniky pomáhá vytvářet útulnější a přátelštější prostředí v tomto hlavním chrámu naší země. I temperování v lavicích je tedy součástí snahy pražského arcibiskupa otevřít katedrálu co největšímu počtu lidí a přivítat zde nejen věřící, ale také milovníky varhanní hudby, pašijových her či gregoriánského chorálu.

Při instalaci zařízení bylo třeba přísně dbát na ochranu mikroklimatu a mobiliáře této kulturní památky. „S ohledem na omezení zásahů do konstrukcí i do lavic katedrály byl zvolen systém vyhřívaných sedáků. Opakovaně byly testovány sedáky dvou prověřených výrobců za účasti technika klimatu katedrály. Zadáním, které vzniklo v dialogu s památkáři Kanceláře prezidenta republiky, bylo stanovit optimální teploty povrchu sedáků, zároveň omezit skokové změny teploty dřeva barokních lavic na nejmenší míru, aby nemohlo docházet k jejich poškození,“ vysvětluje projektový manažer Arcibiskupství pražského Petr Wollner.

Z těchto měření nakonec vyšla vítězně plzeňská firma Applycon s originálně vyvinutým systémem sendvičového sedáku, ve kterém je temperování zajištěno topnou textilií s paralelně vedenými odporovými vlákny vetkanými do nosné polyesterové tkaniny.

„Dalším složitým úkolem bylo nalezení optimálních tras kabelových přívodů do jednotlivých bloků lavic.  Podmínkou bylo nepoškodit žádné historické konstrukce, ani mobiliář katedrály, tedy mramorovou podlahu, zdivo nebo lavice. I tento úkol se nakonec podařilo vyřešit s využitím stávajících tras v kryptě nebo v kabelových kanálech z doby dostavby katedrály. Pod většinou ze šestnácti bloků lavic ve staré i nové části jsou umístěny zdroje, které mění přívodní napětí 230V na potřebných 24V a napájejí jednotlivé sedáky,“ popisuje výsledné řešení Wollner.

Tak jako v případě osvětlení, i tato akce temperování je kryta z daru Nadace ČEZ, celkové náklady včetně testování, vývoje prototypu a rozvodů činily několik stovek tisíc. Dokončený systém temperování již byl uveden do zkušebního provozu, do trvalého užívání bude uveden v sobotu 22. listopadu při slavnosti na svátek sv. Cecílie. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 11. 2014