Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Thuriho Requiem zazní v kostele sv. Tomáše

Účinkuje Svatotomášský sbor a orchestr pod vedením Pavla Vernera. První soprán Ludmila Vernerová, druhý soprán Michaela Brčáková, alt Lenka Pištecká, tenor Ondřej Socha, bas Jan Brčák a varhny F. X. Thuri. Celý festival probíhá za podpory Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy.

František Xaver Thuri bývá s ohledem na charakter svého stěžejního díla často označován jako „poslední žijící barokní skladatel“. Narodil se roku 1939 v Praze. V osmi letech začal hrát na housle, později na klavír a ve dvanácti letech též na varhany. Na pražské konzervatoři studoval hru na hoboj, dirigování a kompozici, poté absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Již více než půl století působí jako varhaník a regenschori v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Vedle vlastní skladatelské činnosti se věnuje rovněž rekonstrukcím nedochovaných barokních partitur.

Kompozicí se F. X. Thuri začal zabývat již v době studií. Jeho tvorba je v převážné většině inspirována dobou baroka. Dosavadní soupis Thuriho prací zahrnuje tři mše – Missa Caetana (F dur) z roku 1958, Missa in B Barokiana z roku 1989 a Missa ad honorem Sancti Huberti (F dur) z roku 1998, dále Stabat Mater (1965), Requiem (1968), Vodní hudbu pro Český Krumlov (1996) a množství duchovních kantát (mj. k poctě sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce), jakož i četné instrumentální skladby pro hoboj a varhany. Je autorem oper Upřímná pastýřka (1958) a Famiglia di Verneri triumphante (1983).

Jako varhaník a cembalista spolupracuje F. X. Thuri s četnými orchestry a komorními soubory. Je dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů a souboru Collegium Xaverium, s nimiž hostoval na řadě evropských pódií. (ap)

26. 10. 2009