Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tichý hlas pro Svatou zemi 2008

Bohoslužbu povedou zástupci Křesťanských církví i Židovských obcí: P. Petr M. Bubeníček, P. Vojtěch Eliáš, Mikoláš Vymětal, Dana Rotkovská, rabin Ronald Höffberg a rabin Michael Duschinski. Během bohoslužby zazní spirituály v podání skupiny Geshem.

15:00 začíná festivalový program na farní zahradě, kde vystoupí řada písničkářů a skupin (Vladimír Merta a Jana Lewitová, Slávek Klecandr, Karel Diepold, Máša Kubátová, skupina Klec a skupina Oyfen feldz, Dagmar Voňková – Andrtová). Během odpoledne proběhne také panelová diskuse „Židé dnes“, které se zúčastní PhDr. Leo Pavlát (ředitel Židovského muzea v Praze), Ing. Jiří Schneider (bývalý velvyslanec v Izraeli), JUDr. Tomáš Kraus (tajemník Federace židovských obcí, předseda SKŽ) a další; moderuje Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D.

Paralelně bude od 16:30  probíhat program v evangelickém kostele, kde, kromě hudebního programu, při kterém vystoupí vokální akapelový soubor Geshem se svými spirituály, proběhne beseda „Jdi a nezapomínej“ s Mgr. Stanislavou  Šimuniovou, národní koordinátorkou ASF, a s dobrovolníky nejen o dobrovolnicé činnosti Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Během besedy bude zpívat Monika Žáková. Na závěr programu v Evangelickém kostele zazní „Eversmiling Liberty“ – rockové oratorium na motivy Judy Makabejského G. F. Händla pod vedením Libora Sládka.

V sále městského úřadu bude po celou dobu festivalu výstava fotografií Lukáše Poruby z cyklovýpravy do Izraele, nazvané „Cesta na jihovýchod“. S autorem fotografií se můžete setkat v 17:00.

Srdečně vás zveme na společné setkání duchovních, umělců i všech obyčejných lidí, kteří chtějí svým tichým hlasem přispět k pokoji ve Svaté zemi.

Společnost křesťanů a Židů, Římskokatolická farnost Libčice, Evangelický sbor Libčice, Společenství sv. Ludmily a Město Libčice nad Vltavou

Podrobný program (dokument Adobe PDF)Podrobný program 58.5 KB 

Více na http://libcice.peplum.cz

28. 05. 2008