Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tisková konference o české pomoci do Mongolska

Biskup Václav Malý navštívil ve dnech 5.-11. února 2008 Mongolsko, aby poznal tuto zemi a seznámil se s místním projektem Charity ČR. Biskup Václav Malý cestoval do Mongolska jako soukromá osoba v rámci své dovolené. Na cestě ho doprovázeli: Jana Vlachová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a pracovníci Charity ČR Monika Korábová a Jakub Dvořáček.


V Ulánbátaru se biskup Malý setkal s ředitelem Caritas Mongolia, otcem P. Kasemuanou a navštívil místního biskupa. Ve středu 6. února se zúčastnil slavnostního otevření centra pro studenty, pedagogy a zájemce o sociální práci v Ulánbátaru. Centrum je součástí projektu zaměřeného na podporu studia sociální práce, financovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Na projektu spolupracuje Charita ČR s Diecézní charitou Litoměřice.


Centrum se nachází na adrese: Sukhbaatar district, 8. khoroo, budova Max, 4. patro (v blízkosti ekonomické fakulty Mongolské Národní univerzity nedaleko středu  města).

Více informací: http://www.charita.cz/Article.asp?nArticleID=985&nLanguageID=1

Skupina dále navštívila dětský domov, Rehabilitační centrum pro tělesně postižené, které vyrábí ortopedické pomůcky, dále pak Národní protidrogové středisko a hospic v Ulánbátaru. Další návštěvou pak směřovala do učňovského zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin „Don Bosco Mongolia“ a setkala se se studenty a pedagogy Univerzity of Mongolia.

V pátek skupina navštívila buddhistický chrám v Terejl, mongolskou rodinu a přenocovala v jurtě. Biskup Malý rovněž sloužil dvě bohoslužby v katedrále v Ulánbátaru.

V buddhistickém chrámu Gandan se setkal s lámou, který ho seznámil s nejdůležitějšími principy buddhismu a připomněl v současné době probíhající buddhistický svátek oslav Nového roku.

Účastníci tiskové konference:

Václav Malý, pomocný biskup pražský 

Jana Vlachová, odd. mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Monika Korábová, ředitelka sekretariátu Charity Česká republika

 

Odborný studijní program Sociální práce v Ulánbátaru


Cílem tohoto vzdělávacího projektu je zvýšit kvalitu výuky sociální práce na vysokých školách v Ulánbátaru. Přes řadu pozitivních změn zatím současný systém v Mongolsku nedokáže poskytovat příslušnému počtu klientů kvalitní sociální služby na odpovídající úrovni. Uvedený studijní program se snaží tuto situaci změnit.

Výuka by měla být obohacena zejména o odbornou praxi v terénu, aby byl absolvent připraven k výkonu své profese ve všech oblastech sociální práce.

Projekt přinese prospěch nejen studentům sociální práce (získají praktické zkušenosti z přímé práce s klientem a kvalitní teoretickou průpravu) a státním i nestátním organizacím a zařízením (bezplatně získají kvalifikované pracovní síly a informace o nových poznatcích a trendech v oboru), ale i klientům těchto organizací (bude jim věnována větší pozornost a získají naději, že se jejich situace změní k lepšímu). Mělo by dojít také k celkovému zlepšení vztahu k handicapovaným a jinak znevýhodněným osobám v mongolské společnosti. Mongolsko je pro Českou republiku prioritní cílovou zemí rozvojové pomoci.

Program byl zahájen v roce 2006. Charita ČR byla v Mongolsku úředně zaregistrována, poté probíhala jednání se školami a příprava výukových programů. Vznikla metodická příručka a  byla přeložena do mongolštiny. Ve čtvrtém čtvrtletí 2007 Charita ČR zahájila školení pro pedagogy z vysokých škol a pracovníky nevládních organizací. Od roku 2009 by měl být projekt postupně předáván místním partnerům.


Studijní centrum

Charita ČR rovněž získala do pronájmu prostory pro kancelář a středisko v blízkosti fakult a studentských kolejí (Sukhbaatar district, 8. khoroo, budova Max, 4. patro.) Studenti budou moci tyto prostory využívat. K dispozici je prozatím šest počítačů s přístupem na internet, pracovní stoly a odborná knihovna s 895 svazky. Centrum bylo otevřeno 6. února 2008.

V současné době Charita ČR v Mongolsku zaměstnává jednu projektovou vedoucí, jednu sociální pracovnici a jednu účetní, jež zajišťují běh projektu přímo v Ulánbátaru.

Projekt byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Mongolska. Produkt současně poskytuje asistenci a pomoc devatenácti nevládním organizacím (do projektu je zapojeno 19 místních nevládních organizací a čtyři fakulty sociální práce), které přijímají studenty v rámci stáží. Pomáhá jim finančním příspěvkem na vybavení a na práci se studenty. Tím se rozšiřuje i množství poskytovaných služeb. (ap)

12. 02. 2008