Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tisková konference o misii v Zambii

Návštěva zambijského ředitele Papežských misijních děl se uskuteční na základě pozvání národního ředitele papežských děl Česka P. Jiřího Šlégra, který zve všechny novináře na toto velmi zajímavé setkání. Smyslem setkání není pouze představit konkrétní aktivity Papežských misijních děl v Zambii, spolupráci s Českou republikou, ale také přiblížit každodenní život místních lidí. P. Šlégr přiveze tradiční hudební nástroje a několik dalších unikátních artefaktů ze Zambie.

Jako hosté vystoupí:

P. Bernard Makadani Zulu, národní ředitel Papežských misijních děl v Zambii

Představí život v Zambii, problémy i radosti místních lidí; vysvětlí, jak pracují PMD v Zambii, přiblíží projekty na pomoc potřebným, jak se chudí podílí na spoluúčasti a realizaci projektů. Nebude chybět ani jeho osobní svědectví, hra na hudební nástroj, popis života misionářů a příběhy z každodenního života v zemi, které se říká opravdová Afrika.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Představí prezentaci z nedávné cesty do Zambie a vysvětlí, jakým způsobem se Česko zapojuje do zlepšování situace chudých a trpících v misijních oblastech světa.

P. Vojtěch Novák, diecézní ředitel Papežských misijních děl Arcidiecéze pražské

Bude hovořit o misijních aktivitách v arcidiecézi a představí stručnou statistiku misijní činnosti.

 

Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. Skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní tak hmotnou pomoc. Jsou jednou z největších světových organizací, které se systematicky zabývají pomocí misiím. Činnost Papežských misijních děl, která je koordinována Kongregací pro evangelizaci národů a generálním sekretariátem v Římě, se soustřeďuje na čtyři základní oblasti: šíření víry, pomoc dětem, podpora kněžského a řeholního dorostu, zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech a vytváření misijního povědomí mezi kněžími a řeholníky světa. Princip činnosti spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do "společné pokladnice", ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. (ap)

21. 05. 2010