Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tisková konference v Arcibiskupském paláci

Hosty tiskové konference byli biskup Václav Malý – hlavní koordinátor příprav papežské návštěvy za ČBK, Mgr. Joel Ruml – 1. místopředseda Ekumenické rady církví, Dr. Vojtěch Eliáš – proděkan Katolické teologické fakulty UK a Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí Univerzity Karlovy.

Biskup Václav Malý ve svém projevu shrnul některé body papežovy návštěvy. Zvlášť se zaměřil na setkání Benedikta XVI. s rodinami u Pražského jezulátka a s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále.

Joel Ruml, zástupce ekumenické rady církví, informoval o průběhu připravovaného setkání s Benediktem XVI. Jeho náplní bude nejprve projev Pavla Černého, předsedy Ekumenické rady církví v ČR a projev papeže Benedikta XVI. Dále společná modlitba členů všech přítomných církví, po které bude následovat jejich představení papeži Benediktu XVI. Podle slov Joela Rumla je papežská návštěva pro katolickou rodinu významnou událostí, na které se ostatní církve mohou podílet, účastnit se jí a mít z ní radost. Jednotlivé církve budou mít na velkých setkáních v Brně a ve Staré Boleslavi své delegace.

Vojtěch Eliáš představil připravované setkání Benedikta XVI. s akademickou obcí. Upřesnil, že součástí akademické obce nejsou jen profesoři a funkcionáři, ale také studenti. A bude to právě student, kdo pronese 1. pozdrav. Po pozdravu budou následovat projevy rektora univerzity Václava Hampla a přednáška Benedikta XVI. Eliáš připomněl, že při všech dosavadních setkáních s akademickou obcí kdekoli ve světě Svatý otec hovoří odpovídajícím způsobem. Jeho projevy mívají charakter přesně a přísně strukturované přednášky. Benedikt XVI. však podle Eliášových slov má zvykem do přednášky svým specifickým způsobem vložit vtip a paradox. Na jeho objevení při studiu textu se zástupci akademické obce těší.

Během tiskové konference také zaznělo, že nejčastějším jazykem papežových projevů bude angličtina, protože jde o jazyk, kterému porozumí nejvíce lidí. Kdežto jazykem mší v Brně a ve Staré Boleslavi bude italština, která je církevně nejrozšířenějším jazykem, doplňovat ji bude latina. Pro účastníky setkání bude zajištěn překlad do českého jazyka.

Převzato z www.navstevapapeze.cz

24. 09. 2009