Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Titulární slavnost v katedrále sv. Víta

O životě sv. Víta máme velmi málo údajů. Narodil se kolem roku 297 na Sicílii a zemřel za Diokleciánova pronásledování mučednickou smrtí – údaje o místě smrti se liší. Prokazatelně byl ctěn již v 5. století – k rozšíření úcty nesporně přispělo i to, že byl popraven ve věku sedmi let, protože se odmítl zříci víry v Boha. Zejména ve středověku patřil k nejvíce uctívaným světcům. Zasvěcením pražské katedrály sv. Vítovi se Praha připojila ke stovkám evropských míst, které jej považují za svého patrona. Jeho památka se připomíná 15. června. (Aleš Pištora)

07. 06. 2012