Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tomáš Halík obdrží prestižní cenu Romana Guardiniho

Toto významné evropské ocenění, které se od roku 1970 uděluje každý druhý rok „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“, obdrželi v minulosti např. fyzik a nositel Nobelovy ceny Werner Heisenberg, německý prezident Richard von Weiszäcker, teologové Karl Rahner a Hans Urs von Balthasar, skladatelé Karl Orff a Kryštof Penderecki, polský ministr zahraničí Bartoszewski, vídeňský kardinál Franz König a další přední osobnosti evropského vědeckého, uměleckého, politického a náboženského života.

Cena bude prof. Halíkovi slavnostně předána 27. září na Bavorské katolické akademii v Mnichově, laudatio přednese ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg. Prof. Tomáš Halík pronese při této příležitosti přednášku na téma „Moc nad mocí“. Při slavnosti promluví rovněž bavorský ministr kultury Dr. Ludwig Spaendle a mnichovský arcibiskup prof. Dr. Reinhard Marx. Následující den 28. září bude v Českém centru v Mnichově slavnostně uvedeno německé vydání knihy Tomáše Halíka „Geduld mit Gott“ (v českém originále „Vzdáleným nablízku“), která právě vychází v nakladatelství Herder.

Prof. PhDr.Tomáš Halík, Th.D., (1948) přednáší filozofii a sociologii náboženství na Univerzitě Karlově, a je od r. 1990 prezidentem České křesťanské akademie, věnuje se rovněž mezináboženskému dialogu. Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů. Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině, polštině, italštině, španělštině, maďarštině, ukrajinštině a slovinštině, chystá se vydání i v čínštině. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí.

Romano Guardini (1885–1968), po němž je cena pojmenována, byl jedním z největších filozofů náboženství 20. století, pedagog a spisovatel, který svým pastoračním působením mezi vysokoškolskou mládeží, svou akademickou prací na berlínské a mnichovské univerzitě a zejména svými knihami ovlivnil několik generací evropské křesťanské inteligence; k jeho žákům se počítá i současný papež Benedikt XVI.

(Aleš Pištora)

21. 09. 2010