Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tomáš Halík získal Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy

Kniha o vztahu víry a nevíry tváří v tvář aktuálním problémům naší doby vznikla z podnětu významného amerického nakladatelství Doubleday a je tedy první knihou Tomáše Halíka, obracející se primárně k anglicky mluvícímu světu. Podle lektorských posudků amerických teologů jde o dílo jednoho z nejoriginálnějších náboženských myslitelů naší doby, pokračujícího v tradici G. K. Chestertona, C. S. Lewise, Henriho Nouwena a Thomase Mertona… Nabízí tvořivý a nevšední pohled na vztah náboženství, víry a spirituality ke kultuře a ke světu, v němž žijeme. Je navíc psáno jazykem, který je přístupný mnoha lidem.

Je to poprvé, kdy tato evropská cena putuje východním směrem, navíc do země nazývané často zemí ateistů. Jeden exemplář této knihy, která vyšla česky, anglicky, polsky a německy a v USA byla loni vyhodnocena Americkým národním katolickým knižním klubem jako kniha měsíce, bude předán Benediktu XVI. při tradičním papežově setkání s profesory teologie v Castel Gandolfu.

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. (1948) přednáší filozofii a sociologii náboženství na Univerzitě Karlově, od roku 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a působí jako farář pražské Akademické farnosti. Za komunistického režimu byl aktivní v náboženském a kulturním disentu a patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. Po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990) a Papež Benedikt XVI. čestným prelátem Jeho svatosti (2008). Svými četnými publikacemi a přednáškami doma i v zahraničí oslovuje nejen křesťany, ale také ty, kteří své životní směřování teprve hledají. Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí. (Aleš Pištora)

19. 08. 2011