Vyhledávání Menu

Tomáš Kábele přijme kněžské svěcení

V sobotu 28. června 2014 při mši svaté od 10.00 hodin přijme v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP kněžské svěcení jáhen Tomáš Kábele. Kardinál Duka zve věřící k účasti a kněze ke koncelebraci.

Tomáš Kábele, celým „křesťanským“ jménem Tomáš Filip František Kábele, má křestní jméno po Filipu Neri a biřmovací po Františku z Assisi. Narodil se 12. února 1974 v Praze, vyrůstal na Jižním městě, pak na Proseku. Nejprve studoval strojírenskou technologii na SPŠ Na Třebešíně, následně sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok. Pomáhal v rozjezdu nízkoprahového klubu Džagoda na Černém Mostě. Je konvertita, křest přijal v roce 2005. Po absolvování nultého ročníku pro bohoslovce v Olomouci pokračoval studiem na KTF UK v Praze. Pastorační praxi absolvoval ve farnosti na Dobříši a ve farnosti Praha-Lhotka. V současnosti působí jako jáhen ve farnosti Štěchovice.

Po skončení liturgie kněžského svěcení jsou všichni kněží, jáhni, ministranti a rodinní příslušníci svěcence srdečně zváni panem kardinálem k přátelskému setkání, spojenému s pohoštěním, v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 23. 06. 2014