Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tradice v tradici Národní svatováclavské pouti

Národní svatováclavská pouť se bude konat v sobotu 27.9. Letošní oslavy jsou umocněny prožíváním Svatováclavského roku u příležitosti 1100. výročí narození svatého Václava, mučedníka a ochránce českého národa.

 

Hlavními účastníky tiskové konference byli:

RNDr. Irena Sargánková CSc., tisková mluvčí České biskupské konference

PhDr. Milan Novák, Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

PhDr. Petr Vilhelm, Magistrát hl. m. Prahy

Mgr. Lukáš Matoušek, Svatováclavské slavnosti

Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav Akademie věd ČR

Mgr. Aleš Pištora, Arcibiskupství pražské

 

Úvodní a moderátorské slovo měl Mgr. Aleš Pištora, který přivítal všechny přítomné a připomenul přední místo Národní pouti v programu Svatováclavského roku.

První vstup patřil RNDr. Ireně Sargánkové, která referovala o slavnostní bohoslužbě 27.9. a o převozu lebky sv. Václava do Staré Boleslavi. Příjezd do Staré Boleslavi bude v pátek 26.9. v 19.55 hodin.

PhDr. Milan Novák doplnil informace o převozu relikvií. Touto akcí se podle něj utužuje spolupráce Pražského Hradu se Starou Boleslaví a stává se tradicí v tradici.

O působení církve ve veřejném životě hovořil PhDr. Petr Vilhelm, který přítomné seznámil s přípravou grantového projektu Magistrátu hl. města Prahy týkajícího se duchovních záležitostí, jehož realizace začne v roce 2009. Koncerty a další kulturní program v rámci svatováclavských oslav přiblížil Mgr. Lukáš Matoušek.

Jaroslav Šebek Ph.D. se zaměřil na historicko-politické souvislosti z doby svatého knížete Václava a informoval o chystaném kolokviu Svatý Václav a jeho kult (5.-6.11.2008) a o výstavě Svatý Václav – ochránce České země (19.12.2008-8.3.2009).

Na závěr všem přítomným Aleš Pištora poděkoval a tlumočil pozvání kardinála Miloslava Vlka na oslavy.

 

Převzato z TS ČBK.

18. 09. 2008