Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tradiční mše svatá Řádu svatého Huberta

Bohoslužbu celebruje opat Strahovského kláštera P. Michael Pojezdný OPraem., doprovází ji Svaté ordinárium skladatele Františka Macka. Zpívat bude mužský sbor Řádu svatého Huberta, sbormistr Karol Ozorovský, hudební doprovod zajistí trubači Zábřeh s vedoucím Lubošem Vepřekem.

Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Podle legendy se narodil ve šlechtické rodině pocházející z Akvitánie. Jeho největší zálibou, které věnoval veškerý svůj čas, byly hony. Oženil s Floribanou, která však při porodu syna Floriberta zemřela. Svůj smutek chtěl rozptýlit honitbou. V lese při lovu spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž, a uslyšel hlas varující ho, že se dostal na scestí. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se knězem.

Učitelem se mu stal maastrichtský biskup Lambert. Po vysvěcení na kněze působil Hubert jako jeho pomocník. Kolem roku 705 byl biskup Lambert v obci Lutychu za veřejnou kritiku krále zavražděn. Hubert se stal jeho nástupcem na biskupském stolci a v Lutychu na místě mučednické smrti svého předchůdce nechal postavit katedrálu. Do Lutychu také přeložil biskupské sídlo. Hubert se ze všech sil snažil obrátit tamní pohanské obyvatelstvo k pravému Bohu. Je proto nazýván ,,apoštolem Arden“.

Svatý Hubert zemřel roku 726. V roce 827 byly Hubertovy ostatky přeneseny do chrámu u kláštera v Andin v Ardenách, který byl po něm přejmenován. Je patronem Arden, biskupství v Liége (Lutychu), myslivců, lovců ale také optiků a matematiků. (TS ČBK, ap)

22. 10. 2009