Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tradiční mše svatá Řádu svatého Huberta

Toto tradiční podzimní eucharistické setkání přátel přírody ke cti a chvále sv. Huberta i všech zemřelých myslivců a lesníků letos celebruje Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Svatohubertskou mši Es-dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa provede mužský pěvecký sbor Řádu svatého Huberta řízený Mgr. Karolem Ozorovským za doprovodu Trubačů Zábřeh vedených Lubomírem Vepřkem.

Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Podle legendy se narodil ve šlechtické rodině pocházející z Akvitánie. Jeho největší zálibou, které věnoval veškerý svůj čas, byly hony. Oženil s Floribanou, která však při porodu syna Floriberta zemřela. Svůj smutek chtěl rozptýlit honitbou. V lese při lovu spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž, a uslyšel hlas varující ho, že se dostal na scestí. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se knězem.

Učitelem se mu stal maastrichtský biskup Lambert. Po vysvěcení na kněze působil Hubert jako jeho pomocník. Kolem roku 705 byl biskup Lambert v obci Lutychu za veřejnou kritiku krále zavražděn. Hubert se stal jeho nástupcem na biskupském stolci a v Lutychu na místě mučednické smrti svého předchůdce nechal postavit katedrálu. Do Lutychu také přeložil biskupské sídlo. Hubert se ze všech sil snažil obrátit tamní pohanské obyvatelstvo k pravému Bohu. Je proto nazýván ,,apoštolem Arden“.

Svatý Hubert zemřel roku 726. V roce 827 byly Hubertovy ostatky přeneseny do chrámu u kláštera v Andin v Ardenách, který byl po něm přejmenován. Je patronem Arden, biskupství v Liége (Lutychu), myslivců, lovců ale také optiků a matematiků. (Aleš Pištora)

21. 10. 2010