Vyhledávání Menu

Třetí výročí úmrtí Mons. Oty Mádra

Ve čtvrtek 27. února 2014 si vyšehradská kapitula připomene třetí výročí úmrtí významného českého kněze a teologa Mons. Dr. Oty Mádra. Mše svatá se koná od 18.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vyšehradská kapitula zve ke společenství modlitby všechny, kteří se s ním setkali osobně nebo prostřednictvím jeho textů.

Významný český teolog, apoštolský protonotář a čestný kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. ThDr. Oto Mádr se narodil 15. února 1917 v Praze. Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kněžské svěcení přijal 22. listopadu 1942. V letech 1948-49 studoval morální teologii na Gregoriánské univerzitě. Již 1. června 1951 byl Státní bezpečností zatčen a držen 18 měsíců ve vyšetřovací vazbě. Byl souzen jako vedoucí činitel „ilegální“ Katolické akce a hrozil mu trest smrti. Nakonec byl odsouzen na doživotí „za velezradu a špionáž“. V letech 1952 - 1966 byl vězněn na Mírově a ve Valdicích.

Po svém propuštění v roce 1966 vystřídal různá zaměstnání. Po plné soudní rehabilitaci v roce 1969 začal působit na tehdejší teologické fakultě v Litoměřicích. Již v roce 1970 byl však z fakulty propuštěn a od té doby až do roku 1978 působil v duchovní správě, nejprve v Praze, poté v pohraničí. V roce 1978 odešel do starobního důchodu. Jeho soudní rehabilitace byla v roce 1975 zrušena, původní rozsudek potvrzen.

V té době začala neveřejná etapa jeho práce. Byly to zejména tři oblasti: péče o publikační činnost v tzv. samizdatu, charakterizovaná zejména vydáváním „podzemního“ časopisu Teologické texty, ale i dalších periodik a publikací, dále blízká spolupráce s pražským arcibiskupem kardinálem Tomáškem a péče o vzdělání nastupující generace mladších teologů, studujících a působících povětšinou neveřejně. V té doby napsal také řadu závažných textů, z nichž nejznámější a zřejmě nejdůležitější byl esej „Jak umírá církev“. Tato jeho činnost nezůstává dlouho utajena a on se stal opět středem zájmu StB.

Důvěra, kterou vůči němu kardinál Tomášek postupně prohluboval, přinesla mimo jiné své důležité plody v pohnutých dnech listopadu 1989. Po listopadu 1989 se Mádr stal šéfredaktorem tehdy již oficiálních „Teologických textů“ a později také vedl některé semináře na Katolické teologické fakultě. Byl jmenován papežským prelátem, stal se nositel Řádu TGM a v roce 2007, kdy se dožil devadesáti let, ho jmenoval papež Jan Pavel II. apoštolským protonotářem. Zemřel 27. února 2011. (Jan Kotas)

Aleš Pištora 21. 02. 2014