Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tři králové zazpívali pacientům Nemocnice Milosrdných sester

Oslava svátku Tří králů začala tento rok v Nemocnici MSKB mší svatou v kostele sv. Karla Boromejského v 15:00 hodin. Po požehnání koledníkům P. Janem Koblížkem se Tři králové vydali potěšit a povzbudit naše nemocné pacienty. „Naši králové se již nemohli dočkat, až pacientům popřejí a obdaří je vlídným slovem a libým zpěvem,“ říká řeholní sestra Alžběta, pracovnice grantů a prezentací nemocnice. Za zpěvu vánočních koled, „mudrce“ doprovázely sestry boromejky s generální představenou Matkou Bohuslavou Kubačákovou. Zatímco P. Marek Drábek světil pokoje a žehnal nemocným, zástupci vedení nemocnice s ředitelem MUDr. Jaroslavem Štrofem psali na dveře pokojů notoricky známé znamení Tří králů K+M+B s letopočtem. Průvodem se nesla vůně kadidla a doznívající vánoční pohody. Letošní průvod byl ozvláštněn hudebním doprovodem dětí z Dětského a dorostového detoxikačního centra.

Tříkrálový průvod v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je netradičním zpestřením nastávajícího roku nejen pro pacienty, ale i pro zaměstnance. (www.nmskb.cz)

07. 01. 2010