Vyhledávání Menu

Tři lékaři získají medaili biskupa Podlahy


Na svátek sv. Lukáše, patrona lékařů, se 18. října 2016 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha setkají v 18.00 hodin při mši svaté lékaři a zdravotníci pražské arcidiecéze. Během bohoslužby, kterou bude sloužit P. Stanisław Góra, biskupský vikář pro diakonii, bude třem lékařům udělena medaile biskupa Podlahy.


70579

Jan Gossart, Sv. Lukáš maluje Madonu (1520), Národní galerie v Praze


P. Stanisław Góra ocení tři významné osobnosti z řad lékařů. Budou jimi Jaroslav Eliáš, Slavoj Brichcín a Vlastimil Říha.

MUDr. Slavoj Brichcín patří k nejvýznamnějším osobnostem moderní české psychiatrie a sexuologie. Pracoval v psychiatrické léčebně v Českých Budějovicích, později se stal primářem sexuologického oddělení bohnické léčebny v Praze. Byl zde zastáncem komplexního přístupu k pacientům. Dbal nejen na odbornou stránku léčby, ale zajímal ho i jejich lidský osud: jestli mají zaměstnání, jak se s jejich problémem vyrovnává rodina a podobně.

MUDr. Jaroslav Eliáš po dokončení studia medicíny se specializoval v oboru dětské ORL. Pracoval v nemocnici v Jablonci nad Nisou a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od studentských let hrál pravidelně na varhany při bohoslužbách v Týnském chrámu a v kostele sv. Havla. V roce 1989 inicioval založení Společnosti pro duchovní hudbu, a později se stal jejím předsedou. Za svou činnost získal mnoho ocenění, např. ocenění řádu maltézských rytířů Croix de commandeur del’ordre, Svatovojtěšskou medaili a další.

MUDr. Vladimír Říha po promoci nastoupil na Dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou v Roudnici n. L. Poté působil ve Fakultní nemocnici v Motole, kde byl dva roky náměstkem ředitele. Nyní působí v oddělení nemocničního ombudsmana. V letech 1993-1998 zastával funkci náměstka primátora hl. m. Prahy, o rok déle pak funkci předsedy Pražské městské organizace KDU-ČSL.

Patronem lékařů, jimž chce bohoslužba vyjádřit vděk a úctu, je sv. Lukáš. O tom, že sám Lukáš byl lékařem, mluví nejen svatý Pavel, když tlumočí Koloským pozdrav „milovaného lékaře“ (Kol 4,14), ale také historik Eusebius, sv. Ireneus i sv. Jeroným. Řada nemocnic a zdravotních středisek nese ve světě jméno sv. Lukáše a např. čeští katoličtí lékaři se za první republiky i po druhé světové válce sdružovali ve Spolku svatého Lukáše.

Není příliš známo, že lebka sv. Lukáše je od roku 1354 součástí Svatovítského pokladu. Vedle relikvií sv. Václava a sv. Vojtěcha se tak ve Svatovítském chrámu nalézá relikvie o dalších téměř tisíc let starší. Pro tehdy budovanou pražskou katedrálu ji získal císař Karel IV. Při své cestě do Milána, kde měl přijmout korunu lombardského království, navštívil také Padovu a baziliku sv. Justiny, kde byly ostatky evangelisty Lukáše uloženy. Zkoumání z roku 1998 podpořily sounáležitost pražské lebky a kostry, která zůstala v Padově. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 10. 2016