Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálová sbírka 2009 v Praze

Koncerty

Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert v městském divadle Brno, který v neděli 4. ledna 2009 od 17 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká televize (ČT 1) a ze záznamu od 21 hodin také Český rozhlas - Radiožurnál. Na koncertě vystoupí Ewa Farna, Miro Žbirka, Gipsy.cz, Beat up, Zuzana Smatanová a další.

Kromě koncertu v Brně pořádá také Arcidiécézní charita Praha Tříkrálový benefiční koncert v pondělí 5. ledna 2009 v pražském Obecním domě od 19.30 hodin. Výtěžek tohoto koncertu je určen na podporu projektů „Výstavba Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru“ a „Vzdělávací pobyt běloruských studentů v České republice“. Na programu je výběr z oratoria Georga Friedricha Händela Mesiáš. Koncert se koná pod záštitou papežského nuncia arcibiskupa Mons. Diega Causera za účasti kardinála Miloslava Vlka.

Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci opět vyjdou do ulic, aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Arcidiecézní charita Praha, která organizuje Tříkrálovou sbírku ve farnostech pražské arcidiecéze, zve všechny koledníky, příp. jejich rodiny k účasti. Tříčlenné skupinky koledníků budou sbírku provádět od 4. do 11. ledna. Také letošní Tříkrálové sbírky se v pražské arcidiecézi zúčastní dobrovolníci z Polska (diecéze Katowice). Přijede jich celkem 60.

Farnosti, které budou Tříkrálovou sbírku provádět mohou požádat o část vykoledovaných peněz (65 %) na svůj místní sociální projekt. Diecézní projekty Tříkrálové sbírky 2009 jsou dovybavení nově otevřeného charitního domu Gloria (azylový dům pro matky s dětmi v Praze), podpora charitního projektu pomoci migrantům a uprchlíkům (v Praze) a podpora výstavby vyšší odborné školy v indickém Bidaru (v místě, kde ADCH Praha podporuje též děti v projektu Adopce na dálku).

Pravidla sbírky

Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Na úvod požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Do ulic obcí a měst v lednu 2008 vyšlo 13 659 kolednických skupinek, což představuje více než 40 000 dobrovolníků. Výnos sbírky činil 60,8 milionů korun.

Po ukončení letošní sbírky a její uzávěrce bude využití vybraných peněz zveřejněno na stránkách Charity Česká republika. Průběh sbírky můžete sledovat na stránkách Charity již teď.

Jak se zapojit

Všichni zájemci o pomoc při konání Tříkrálové sbírky se mohou hlásit v sídle Arcidiecézní charity Praha: Praha 2, Londýnská 44, kde je od pondělí 5.1. do pondělí 12.1. diecézní tříkrálové středisko - otevřeno od 9 do 19 hodin.

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 8777 anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 33001122/0800 u České spořitelny. (ap, jn, www.charita.cz)

30. 12. 2008