Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálová sbírka se chýlí ke konci

Tříkrálová sbírka 2010 se koná ve zhruba 120 farnostech pražské arcidiecéze. Ve skutečnosti je jich ovšem ještě o něco víc, protože řada farností, které Tříkrálovou sbírku provádějí, ji vykonává i ve svém okolí. Celkový počet kasiček je nyní až 1 300. Do Prahy i letos přijela pomáhat skupina dobrovolníků z Polska (diecéze Katovice.) Celkem 63 polských koledníků bylo celý týden nejen zpestřením pražského koledování (zpívání polských koled na ulicích i po domácnostech bylo přijímáno s velkým ohlasem), ale bude mít jistě i dopad na zvýšení finančního výtěžku sbírky. Podobně jako každým rokem se koledovalo na všech možných místech: na ulicích a náměstích, po domácnostech, na obecních úřadech, zahraničních ambasádách, ale i na Úřadě vlády ČR či na Arcibiskupství pražském.

Česká vláda si při svém prvním letošním zasedání v pondělí 10. ledna vyslechla od tří mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara v doprovodu trubače na lesní roh radostnou zvěst o narození Božího Syna. Prosbě o příspěvek ochotně vyhověl spolu s přítomnými ministry také předseda vlády Jan Fischer. Koledníci kromě Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších úřadů zamířili také na Arcibiskupství pražské, kde byli vlídně přijati pomocnými biskupy Karlem Herbstem a Václavem Malým a generálním vikářem Michaelem Slavíkem.

Skupinku tradičně tvořili pracovníci sekretariátu Charity ČR: do role Kašpara (mluvčí skupiny, s kouřícím kadidlem) se oblékl Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, do šatů Melichara (s pokladničkou s dary) Oldřich Pospíšil z oddělení humanitární a rozvojové pomoci a Baltazarem (černým vzadu, s pokladničkou) se stal Jan Oulík z tiskového oddělení. Na lesní roh skupinu doprovázel ředitelův syn, student Vojtěch Haičman.

„Všem dárcům ještě jednou velmi srdečně děkujeme za jejich štědrost. Vykoledované prostředky budou využity pro pomoc lidem v sociální nouzi,“ uvedl ředitel Oldřich Haičman. Koledníci koledovali pro záměry Arcidiecézní charity Praha, jimiž jsou v roce 2010 podpora provozu Azylového domu sv. Terezie v Praze 8 – Karlíně, stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově u Říčan, podpora chudým dětem v Bělorusku a výstavba základní školy v africké Ugandě.

Letošní Tříkrálová sbírka se začala v pražské arcidiecézi připravovat koncem září 2009. Nejprve se aktualizovaly všechny pokyny pro její provádění v roce 2010. Bylo také vydáno nové povolení sbírky, které je udíleno vždy na období tří let. Kontaktovaly se všechny farnosti a místa, kde se sbírka provádí. Snahou organizátorů při tom bylo počet těchto míst zvýšit. Ještě v době před adventem se do všech farností, kde se sbírka plánovala, rozvezly pokladničky, průkazy vedoucích kolednických skupinek, cukříky, kalendáříky apod., vše, co bylo pro sbírku potřeba. Počátkem prosince byly v Praze kasičky centrálně zapečetěny, aby je poté bylo možné rozdat do pražských farností. V neděli 3. ledna proběhlo na Arcibiskupství pražském slavnostní požehnání koledníkům a ještě ten den byl ve Stavovském divadle uspořádán slavnostní Tříkrálový koncert za účasti kardinála Vlka, papežského nuncia a zástupců deseti ambasád.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé ČR dle zákona 117/2001 Sb. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně již od roku 2001 (v roce 2000 proběhla pouze na Olomoucku). V roce 2009 v celé ČR koledovalo celkem 14 719 skupinek, tedy více než 40 000 dobrovolníků. Více informací naleznete na stránkách: www.trikralovasbirka.cz.

Do sbírky je stále možné přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto 66008822/0800 u České spořitelny, anebo přímo převodem z bankomatu České spořitelny. Do sbírky lze přispět také prostřednictvím systému PaySec ze stránek www.trikralovasbirka.cz.

(Pavel Šimek, Jan Oulík, ap)

12. 01. 2010