Vyhledávání Menu

Tříkrálová sbírka skončila koledou v Senátu

Symbolickou tečku za letošní Tříkrálovou sbírkou udělala 14. ledna 2014 koleda v Senátu. Té předcházela slavnostní snídaně, při níž o moudrosti promluvil biskup Karel Herbst SDB. Kolednickou skupinu pod vedením ředitele Charity ČR Lukáše Curyla tvořil Josef Popelka z Oblastní charity Polička, Jan Oulík z Charity ČR a dvojice trubaček na lesní roh.

O poslání Tříkrálové sbírky a jejím využití pohovořil Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Akce se zúčastnil také P. Martin Hobza, ředitel komunity salesiánů Dona Boska v Praze-Kobylisích, který připomněl odkaz světce Dona Boska. Akci moderoval senátor Petr Šilar, předseda Klubu pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí. Na pozvání tohoto klubu se akce uskutečnila. Po snídani a koledě navštívili koledníci také některé kanceláře Senátu PČR.

Výtěžek sbírky v senátu podpoří záměry Arcidiecézní charity Praha: provoz Azylového domu sv. Terezie v Praze-Karlíně, pomoc rodinám v sociální nouzi a zdravotně postiženým, část zamíří na podporu nemocnice v africké Ugandě. Výsledek dnešní akce bude znám teprve po úředním rozpečetění pokladniček.

Charita ČR letos pořádá Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku již počtrnácté na podporu lidí v nouzi, s postižením, seniorů a také na humanitární pomoc. Loňský výnos sbírky dosáhl téměř sedmdesát sedm milionů korun. V úterý 14. ledna koledování definitivně skončilo, průběžně probíhá sčítání výsledků sbírky.

Přispět do sbírky je možné i nadále zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777). Více na www.trikralovasbirka.cz. (Jan Oulík)

Aleš Pištora 15. 01. 2014