Vyhledávání Menu

Tříkrálová sbírka v Praze opět úspěšnější než loni

Výsledky Tříkrálové sbírky v Praze, zdá se, nepotvrzují závěry o tom, že kvůli majetkovému narovnání dárci, kteří dříve přispívali na charitativní projekty, nabyli dojmu, že přispívat již není třeba. Po sečtení toho, co malí koledníci vybrali do svých kasiček, se dospělo k částce 2 163 358, 35 Kč. Je to opět víc, než v minulém roce.

Po ukončení koledování v rámci Tříkrálové sbírky v Praze již bylo sečteno všech 650 pokladniček. Výsledek pražského koledování je 2 163 358, 35 Kč, což je opět víc, než v minulém roce. Mimo Prahu ještě nejsou výsledky dosud kompletní. Jejich průběžný přehled je k dispozici na webových stránkách tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz.

Výtěžek sbírky v senátu podpoří záměry Arcidiecézní charity Praha: provoz Azylového domu sv. Terezie v Praze-Karlíně, pomoc rodinám v sociální nouzi a zdravotně postiženým, část zamíří na podporu nemocnice v africké Ugandě. Výsledek dnešní akce bude znám teprve po úředním rozpečetění pokladniček.

Charita ČR letos pořádala Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku již počtrnácté na podporu lidí v nouzi, s postižením, seniorů a také na humanitární pomoc. Loňský výnos sbírky dosáhl téměř sedmdesát sedm milionů korun. V úterý 14. ledna koledování definitivně skončilo, průběžně probíhá sčítání výsledků sbírky.

Přispět do sbírky je možné i nadále zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777). Více na www.trikralovasbirka.cz. (Aleš Pištora, Pavel Šimek, Jan Oulík)

Aleš Pištora 17. 01. 2014