Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálová sbírka vynesla v pražské arcidiecézi nejvíce v historii

Sečteny byly nejen dary v Praze, ale i v mimopražských farnostech a celková částka 3 658 144,00 Kč je tedy definitivní. (V Praze byl výtěžek 1 875 864,50 Kč, mimo Prahu se vykoledovalo 1 577 761,50 Kč a Tříkrálový benefiční koncert vynesl  204 518,00 Kč)

Charitní Tříkrálová sbírka probíhala v pražské arcidiecézi od 4. do 11. ledna a zapojilo se do ní více než 100 farností. Již tradičně přijela Tříkrálovou sbírku podpořit skupina 60 polských dobrovolníků z diecéze Katowice. Sbírku letos doprovodilo také několik kulturních akcí jako např. Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, vysílaný v přímém přenosu Českou televizí a Českým rozhlasem, Tříkrálový benefiční koncert v pražském Obecním domě, Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v pražském kostele sv. Kajetána a mnoho dalších.

Konkrétními hlavními arcidiecézními záměry využití vybraných peněz z Tříkrálové sbírky jsou v letošním roce vybavení azylového domu pro matky s dětmi Gloria, podpora projektu pro migranty a uprchlíky a podpora výstavby vyšší odborné školy v indickém Bidaru. Výtěžek každé místní sbírky bude záhy odeslán na centrální sbírkový účet a odtud pak budou finance rozdělovány na podporované projekty zaměřené na pomoc potřebným. Výnos je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná.

Tříkrálová sbírka, která se v celostátním měřítku konala letos již podeváté, je největší  dobrovolnickou  akcí  v České republice. Do ulic obcí a měst vyšlo v lednu 2009 celkem 14 512 kolednických skupinek, což představuje více než 40 000 dobrovolníků.

Všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do kasiček jakýmkoli finančním darem nebo poslali SMS, děkuje nejen hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil či ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec, ale i všichni, kdo se na ní podíleli. Díky však patří také každému koledníkovi a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by sbírka nemohla proběhnout v takovém rozsahu.

Ve svém tříkrálovém pozdravu kardinál Vlk řekl: „Sbírka nemá pouze shromažďovat finanční prostředky, ale slouží také k tomu, aby si nejmladší generace uvědomovala svou spoluzodpovědnost v sociální oblasti, aby se učila solidaritě a ochotě pro tuto oblast něco konkrétního udělat. Je to tedy aktivita důležitá i pro celou naši společnost.“

Do Tříkrálové sbírky lze přispívat po celý rok prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč), anebo příspěvkem na konto 33001122/0800 u České spořitelny. (Jaroslav Němec, ap)

Další informace naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.

03. 02. 2009