Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkráloví koledníci vybrali v Praze více než loni

V celé České republice se k dnešnímu dni vybralo 68 142 040, 85 Kč. Dosud bylo rozpečetěno asi 95 % kasiček a sčítání těch posledních stále probíhá. Ani mimopražské výsledky nejsou dosud kompletní. (Z diecézí zatím dokončila počítání pouze Olomouc s výsledkem téměř 21 milionů Kč.) Co se pražských farností a charit týče, nejúspěšnější byla farnost v Kobylisích, která vybrala přes 100 tisíc korun. V celé pražské arcidiecézi vyšlo od 3. do 10. ledna 2011 do ulic a vesnic 1 500 koledníků, kteří koledovali ve více než 60 městech a obcích. Řady koledníků v pražské arcidiecézi byly rozšířeny také o 60 polských dobrovolníků z diecéze Katovice, kteří do Prahy přijeli na pozvání Arcidiecézní charity Praha.

Svátek tří králů je spjat s tradicí obdarování – tři králové nesli do Betléma své dary chudému, nově narozenému dítěti. Podobná je i charitní práce. Chudým, potřebným a znevýhodněným přináší charita dary v podobě pomoci, která řeší jejich aktuální tíživou situaci. Proto vychází každoročně kolednické skupinky do ulic po celé České republice a sbírají dary na podporu charitních sociálních, zdravotních, rozvojových a humanitárních projektů. Sbírka je největší akcí svého druhu v České republice, každoročně je do ní zapojeno přes 30 tisíc dobrovolníků.

Arcibiskup Dominik Duka OP požehnal koledníkům letošní Tříkrálové sbírky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 5. ledna 2011. Z balkonu Arcibiskupského paláce pak pozdravil průvod Tří králů na velbloudech a malých i větších koledníků. Večer 5. ledna uspořádala Arcidiecézní charita Praha svůj již tradiční Tříkrálový koncert ve Stavovském divadle v Praze. Výtěžek koncertu byl věnován na projekty: Karmelitánská střední odborná škola v indickém Bídaru a Domov seniorů v Mukařově.

V den slavnosti Zjevení Páně pořádala Arcidiecézní charita Praha na Náměstí Míru na Praze 2 pod patronací starosty Městské části Praha 2 tříkrálovou oslavu. Po celé odpoledne byl na náměstí připraven pro veřejnost program. Na podiu se střídaly dětské pěvecké a dramatické soubory. Děti se mohly svést na velbloudech a ponících či pohladit ovečky u živého Betléma, jejich rodiče pak shlédnout ve velkém stanu výstavu o činnosti Charity Praha.

Více informací na www.trikralovasbirka.cz, kde jsou zveřejněny průběžné výsledky z pražské arcidiecéze i celé ČR. (www.charita-adopce.cz, www.trikralovasbirka.cz)

24. 01. 2011