Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkráloví koledníci vykoledovali přes 58 milionů korun

„Tříkrálová sbírka opět vydala dobré svědectví o ochotě společnosti dělit se s potřebnými i ochotě charitních dobrovolníků zapojit se do služby. Všem dárcům, koledníkům i organizátorům upřímně děkuji,“ uvedl předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

„Statistiky o výšce Tříkrálové sbírky v jednotlivých diecézích jsou obdivuhodné. Nejvíce ale obdivuji nasazení dětí ve spolupráci s dospělými ve prospěch potřebných. Je to veliká formace k solidaritě nejen těch, kteří vybírají, ale i těch kteří přispívají. Vnímám velký duchovní dopad této skvělé akce církve na společnost,“ uvedl k letošním výsledkům pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

„Výsledek výnosu z koledování se vyšplhal na historicky mimořádnou hranici. Obdivuji českou veřejnost, že i při zvyšujícím se ekonomickém tlaku ve všech oblastech života zůstává solidarita s potřebnými na předním místě zájmu lidí dobré vůle. Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky, kteří se na ní podíleli, i všem, kteří soucítí s potřebnými,“ řekl k letošním výsledkům ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Zároveň připomněl, že získané prostředky Charita použije především na zlepšení životních podmínek lidí v nouzi.

„Před několika dny jsme z výnosu Tříkrálové sbírky pomáhali z velkých problémů jedné holčičce a jejím rodičům. Byl jsem v šoku z toho, jak se človíčkovi, který ještě sám o sobě nerozhoduje, může život ‚zašmodrchat‘. A právě okamžiky, kdy díky výnosu sbírky můžeme napomoci k vyřešení složitých potíží někoho potřebného, mi dávají víru a přesvědčení, že to má smysl. Chci hlavně všem dárcům, koledníkům a spolupracovníkům velice poděkovat. Třeba i za tu holčičku…,“ řekl Marek Navrátil, hlavní koordinátor sbírky.

V letošním roce (2008) do ulic obcí a měst vyšlo více jak 13 600 kolednických skupinek, což představuje kolem 40 000 dobrovolníků. Výnos koledy činí 58 352 336,70 Kč.

Aktuální informace o stavu sbírky naleznete na stránkách: www.trikralovasbirka.cz v rubrice Výsledky 2008 a na stránkách: www.charita.cz

V následujících týdnech bude také známo (a zveřejněno), kolik peněz bylo na centrální sbírkový účet 33001122/0800 u České spořitelny převedeno jinými způsoby, např. prostřednictvím bankomatu České spořitelny, přímým převodem na účet nebo složenkou (sbírkový účet je otevřen celoročně). Do sbírky je možné přispět také odesláním dárcovské SMS ve formátu DMS KOLEDA na číslo 87777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč). Teprve stav účtu ukáže celkový výnos Tříkrálové sbírky 2008.

Po sečtení celého výnosu sbírky (koleda a převody) bude celkový výtěžek rozdělen podle předem daného klíče: 65 % je určeno na konkrétní sociální a zdravotní potřeby v místech, kde sbírka probíhala, 15 % obdrží pro své projekty diecézní Charity, 10 % putuje na humanitární a rozvojové projekty v zahraničí, 5 % jde na projekty centrály Charity ČR a zbylých, zákonem povolených max. 5% je určeno na pokrytí režie sbírky.

Jan Oulík, Charita Česká republika

04. 02. 2008