Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkráloví koledníci vykoledovali v Praze více než loni

Na území Prahy byly kasičky již protokolárně spočteny. Stalo se tak za účasti zástupců magistrátního úřadu hl. m. Prahy. Tříkrálové sbírky se v Praze zúčastnilo 56 farností a subjektů. Koledovali zde také dobrovolníci z Polska (diecéze Katowice.) Výsledky za Tříkrálovou sbírku ovšem dosud nejsou k dispozici u mimopražských farností. Zde bylo k 17. lednu spočítáno asi 25% kasiček s výsledkem cca 750 000 Kč. Sčítání dosud probíhá i v dalších diecézích. Přesnější údaje budou známé koncem ledna či počátkem února. Dílčí údaje, které budou ovšem až do úplného zkontrolování dokladů pouze orientační, je možné sledovat na www.trikralovasbirka.cz.

Výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří především služby pro seniory, nemocné a handicapované, stejně jako aktivity pro děti. Pomůže také lidem bez domova a těm, kdo se ocitli v materiální či sociální nouzi. A to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je pak určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).

Sbírku je možné podpořit také finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč). Podrobnější informace naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz. (Jaroslav Němec, Aleš Pištora)

19. 01. 2012