Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkráloví koledníci zakončili koledu, nastalo sčítání

V těchto dnech organizátoři sbírky na jednotlivých obecních a městských úřadech spolu s úředníky rozpečeťují kasičky a sčítají jejich obsah. Výtěžek každé místní sbírky bude záhy odeslán na centrální sbírkový účet a odtud pak budou finance rozdělovány na podporované projekty, zaměřené na pomoc potřebným.

„Na hodnocení výsledků je zatím brzy, průběžných výsledků zatím známe velmi málo. Věříme však, že ani silnější mrazy, ani mediální rozruch okolo zpomalení růstu ekonomiky výnos sbírky nijak podstatně neovlivní,“ říká hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil.

„Rád bych poděkoval všem, kteří vlídně charitní koledníky přijali a přispěli do kasičky jakýmkoli finančním darem nebo poslali SMS,“ pokračuje Marek Navrátil. „Stejně tak vřelé díky všem koledníkům a dobrovolníkům, bez jejichž obětavosti, úsilí a odvahy by Charita ČR nemohla v takovém rozsahu pomáhat potřebným lidem, kteří si sami nemohou nebo neumějí v těžké situaci poradit, u nás, ale i v zahraničí.“

„Posláním koledníků Tříkrálové sbírky je nejen vysbírat finanční dary pro potřebné v nouzi, ale především přinést radostné poselství o narození Ježíše Krista všem lidem dobré vůle,“ připomíná ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. „Proto děkuji všem, kteří se na tomto poslání podíleli.“

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Do Tříkrálové sbírky lze přispět po celý rok prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč), anebo příspěvkem na konto 33001122/0800 u České spořitelny.

Charitní Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Letos se koledování zúčastnilo více než 13 700 kolednických skupin, což představuje téměř padesát tisíc dobrovolníků.

Více zpráv o akci a informace o aktuálním stavu sbírky naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz

Foto: www.charita-adopce.cz

(Jan Oulík, aj)

13. 01. 2009