Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálový benefiční koncert

Tradiční Tříkrálový benefiční koncert se letos koná pod záštitou arcibiskupa Mons. Dominika Duky a apoštolského nuncia arcibiskupa Mons. Diega Causera, za účasti kardinála Miloslava Vlka a biskupa Karla Herbsta. Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho zahraje Český komorní orchestr. Na housle hraje Jiří Vodička.

Účast rovněž potvrdila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová a dále ministr školství, ministr kultury, ministr zemědělství a další význačné osobnosti. Tříkrálovou slavnost přijdou také podpořit svojí účastí velvyslanci Peru, Venezuely, Polska, Maďarska, Irska, Gruzie, Belgie, Alžírska, Argentiny, Rakouska a Švýcarska.

Vstupenky jsou k dispozici v cenových kategoriích 300,- Kč, 600,- Kč nebo 1 000,- Kč a je možné je objednávat na adrese koncert@charita-adopce.cz nebo telefonicky na čísle 224 246 519. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a přesto byste rádi přispěli na podporu uvedených projektů, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet 749011/0100, variabilní symbol 1100, specifický symbol = kód dárce.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi,  domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů.  (www.charita-adopce.cz)

30. 12. 2010