Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálový benefiční koncert

Účinkují: Jana Vlachová, Dana Vlachová – housle, Český komorní orchestr, Pueri gaudentes – smíšený chlapecký a mužský sbor. Sbormistr Libor Sládek. Koncertu, který se koná pod záštitou apoštolského nuncia Mons. Guiseppeho Leanzy a arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky OP, se kromě pražského arcibiskupa zúčastní také biskup Karel Herbst, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, velvyslankyně EU Milena Vicenová a zástupci 13 velvyslanectví.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů.  (www.charita-adopce.cz)

04. 01. 2012