Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálový benefiční koncert

Na koncertě, který se koná pod záštitou apoštolského nuncia v České republice Mons. Guiseppeho Leanzy a pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP, vystoupí Jan Thuri – hoboj, Jana Vlachová – housle, umělecký vedoucí, Mikael Ericsson – violoncello a Český komorní orchestr. Zazní Koncert pro hoboj a orchestr C dur (KV 314) W. A. Mozarta, Koncert B dur pro housle, violoncello, smyčce a cembalo A. Vivaldiho a Serenáda pro smyčcový orchestr C dur (op. 48) od P. I. Čajkovského. Mezi posluchači se očekávají mnohé významné osobnosti společenského a politického života.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů.  (Aleš Pištora, http://praha.charita.cz)

03. 01. 2013