Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálový koncert u Panny Marie Sněžné

Pololáníkova Liturgická mše a Vodňanského skladba Rorando coeli jako i vánoční písně a koledy zazní v podání sboru Gaudium Praha a Sboru ČVUT pod vedením Zdeny Součkové, Vladislava Součka a Jana Steyera.

Jan Campanus Vodňanský se narodil 27. prosince 1572 ve Vodňanech a zemřel 13. prosince 1622 v Praze. Vystudoval pražskou univerzitu a roku 1596 se stal mistrem svobodných umění. Poté působil jako učitel v Praze a Kutné Hoře a od roku 1603 jako profesor klasické literatury a jazyků na pražské univerzitě. Dvakrát byl zvolen rektorem univerzity. Byl zastánce kalicha, ale roku 1622 přestoupil ke katolictví. Tato snaha zachránit si místo na univerzitě byla jeho okolím velmi odsuzována a rektorství ztratil. Jeho osudy ztvárnil v románu Mistr Kampanus spisovatel Zikmund Winter.

Zdeněk Pololáník se narodil 25. října 1935 v Brně. Po studiích na konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění se věnoval skladbě jako svobodnému povolání. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Na Janáčkově akademii múzických umění, kde působil jako pedagog, založil oddělení duchovní hudby. Je autorem více než 700 hudebních děl. Vedle hudby k filmům, činohrám, pro rozhlas či televizi dominují skladby duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení. (Aleš Pištora)
31. 12. 2010