Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálový průvod

Mládež Idente a Římskokatolická farnost v Praze-Michli srdečně zvou všechny rodiče s dětmi a všechny přátele k průvodu Tří králů na velbloudech, který v úterý 5. ledna v 15:30 hodin vyjde z Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí. Tam králové nejdříve krátce pozdraví všechny přítomné a vydají se ke králi Herodovi v Loretánské ulici. Od něj už půjdou pod svou hvězdou přímo ke Svaté rodině v živém betlémě na Loretánském náměstí, kde se pokloní malému Ježíškovi a předají mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Odsud, od Svaté rodiny, také předají své poselství všem přítomným a celému městu.

Děti potom mohou ke Třem králům a k Svaté rodině přijít blíž, podívat se na ně, pozdravit se s nimi a nechat u nich dárky pro potřebné děti v některém z pražských dětských zařízení. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů bude takto na Hradčanech slavena už po patnácté. (P. Antonin Lukeš)

04. 01. 2010