Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tříkrálový průvod Prahou

„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit“ (Mt 2,2)

Fernando Rielo, zakladatel Misionářů a Misionářek Identes, spatřoval v postavách tří králů zvláštní význam a nepochybně jim během svého života prokazoval mimořádnou úctu; zároveň věřil, že jsou nositeli silného charismatu. Hvězda, která je vedla až do Betléma, dosud nezhasla, ale září v srdcích věřících v Krista: každý má svoji hvězdu, jakou měli mudrci z východu.

Vyprávění o třech králích by mělo být připisováno – říká Fernando Rielo – Panně Marii. Je na místě připomenout, že svatý Matouš poznamenává, že mudrci „vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií“ (Mt 2,11); evangelista Matouš se v tomto případě nezmiňuje o Josefovi, ačkoli zřejmě nemohl být daleko. Jedinou svědkyní této návštěvy byla tedy Panna Maria, byla jediná, která slyšela od mudrců jejich vyprávění. Není proto divu, že tento příběh má určité zvláštní rysy, jimiž jsou lyrická, ale i dramatická atmosféra a zázračný ráz. Je to vyprávění geniální literární inspirace: tajemné postavy z dalekých zemí (jejich cesta byla dlouhá – srov. Mt 2,7.16), moc jejich slova („ulekl se [Herodes] a s ním celý Jeruzalém“ – Mt 2,3), silná symbolika (univerzálnost povolání k víře v Krista; působení prozřetelnosti Boží, která nejenom vedla kroky těchto mužů, ale také konala ve spolupráci s nimi, aby byla splněna slova řečená skrze proroky – srov. Mt 2,13). Tajemná i zázračná je také tato hvězda – i ona je velmi lyrická a dramatická. Vedla mudrce až na místo, kde bylo dítě (jaká hvězda může ukazovat na konkrétní malé místo na zemi?). Zdá se, že ustala v pohybu v souvislosti se zastavením se kroků mudrců z východu. Tady může být tajemně zahalena i teologie svátostí, v nichž si podává ruku to, co je nadpřirozené, neviditelné, a co je přirozeně viditelné.

Pražský průvod tří králů, který chce zachovávat, ale i vyjadřovat tuto lyrickou, tajemnou, nadpřirozenou atmosféru, je plánován na 5. ledna 2009. Začne v 15:30, trasa povede od Arcibiskupského paláce (Hradčanské náměstí) Loretánskou ulicí až na Loretánské náměstí, kde se tři králové pokloní novorozenému Ježíškovi. Kašpar, Melichar a Baltazar mu otevřou své pokladnice, ale i pražské děti přinesou Ježíškovi své dary, které tři králové předají potřebným dětem 6. ledna. Vzpomínám s ještě živým dojmem, jak loni jedna holčička vyprázdnila svou pokladničku do Kašparových rukou. Jsem přesvědčený, že kdo tam přijde s vírou anebo s touhou ji mít anebo i s respektem vůči transcendentnímu, vrátí se domů s radostí, jakou prožili tito muži z východu („jakmile uviděli hvězdu [nad místem, kde bylo dítě], zaradovali se nevýslovnou radostí“ – Mt 2,10).


P. Alberto Giralda Cid, M.Id., farář v Praze-Michli

 

Převzato ze Zpravodaje pražské arcidiecéze.

(aj)

05. 01. 2009