Vyhledávání Menu

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD ZAHÁJÍ V PRAZE TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU


V neděli 3. ledna 2016 projde Prahou průvod Tří králů. Ve 14.00 hodin začíná v kostele sv. Tomáše na Malé Straně bohoslužba slova s požehnáním koledníkům a ve 14.30 hodin vyjde od kostela sv. Tomáše přes Josefskou ulici tradiční průvod Tří králů na velbloudech spolu s  tříkrálovými koledníky.


52944


Průvodu Tří králů bude předcházet bohoslužba slova v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP při ní udělí své požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Výtěžek sbírky podpoří sociální služby Charity, mj. stacionář pro seniory v Příbrami, pomoc migrantům a uprchlíkům. Část sbírky pomůže také v zahraničí, a to v Bělorusku, kde podpoří děti ze sociálně slabých rodin, nebo v České nemocnici v Ugandě.

Od kostela sv. Tomáše přes Karlův most se průvod vydá na Staroměstské náměstí, kde Tři králové předají v 15.15 hodin dary a své poselství. V 16.00 hodin zazní na podiu na Staroměstském náměstí Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Od 14.00 do  17.00 hodin je možné na  Staroměstské náměstí přinést dary pro děti z azylových domů. Více na www.praha.charita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 28. 12. 2015