Vyhledávání Menu

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?


Centrum Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 4. února 2016 od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu o „utrpení Boha“. Diskutovat budou Ludvík Grundmann a Vojtěch Novotný.


56390


Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

Na druhou stranu byla v křesťanské teologii mezi Boží vlastnosti odjakživa zahrnována neměnnost, protože Bůh je dokonalý a nemá se v čem zlepšovat. K tomu patří i blaženost, kterou nemůže narušit žádné utrpení – a už vůbec ne způsobené stvořenými bytostmi.

Není však takový obraz Boha, uzavřeného a blaženého ve své dokonalosti, studený a nelidský? Není jen pohledem čistě filosofickým, odtrženým od zkušenosti Božího milosrdenství, jak ji známe z dějin spásy i z vlastních životů? Neměla by právě nejdokonalejší bytost být nejcitlivější na zlo páchané na nevinných? Trpí tedy Bůh našimi hříchy? Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 27. 01. 2016