Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Tuto sobotu přivítá zájemce o prohlídku bazilika sv. Václava na Smíchově

Akce Den otevřených dveří kostelů sv. Václava probíhá jako doprovodný program výstavy „Svatý Václav – ochránce České země“, kterou uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií a která trvá do 8. března 2009. Prvním kostelem, který 17. ledna 2009 přivítal zájemce o historii a umělecké předměty, byla románská bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jako druhý se zájemcům otevřel nejstarší kostel zasvěceném sv. Václavu, který od 12. století stojí na pražském Proseku.

Novorenesanční bazilika sv. Václava na Smíchově (Náměstí 14. října, Praha 5 – Smíchov) bude veřejnosti otevřena 31. ledna 2009 od 10.00 do 17.00 hodin. Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin.

V 19. století se značně změnila tvář Smíchova. Z malého obce vznikl „český Manchester“, jak se tomuto předměstí Prahy začalo říkat. Proto po válce s Prusy roku 1866 bylo rozhodnuto vystavět na Smíchově nový, počtu obyvatel přiměřený chrám. Tato myšlenka dosáhla velkého ohlasu u pražského arcibiskupa kardinála Schwarzenberga. Vypracováním plánů byl pověřen architekt Antonín Barvitius.

Dne 18. září 1881 mohl být slavnostně položen základní kámen, který požehnal kardinál Schwarzenberg. Stavba rychle postupovala a roku 1885 byl kostel dostavěn a zasvěcen sv. Václavovi. Dne 26. září sem byly slavnostně přeneseny sv. ostatky a druhý den trojlodní baziliku navštívil pražský arcibiskup František Schönborn, aby chrám spolu s biskupem budějovickým Dr. Martinem Říhou, světícím biskupem pražským Karlem Schwarzem a některými kanovníky pražské metropolitní kapituly vysvětil.

Pět kostelů pražské arcidiecéze zasvěcených sv. Václavu nabízí komentované pohlídky od 17. ledna do 14. února v souvislosti s právě probíhající výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“, která bude v prostorách Anežského kláštera otevřena do 8. března 2009. (ap)

PŘEHLED KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK JEDNOTLIVÝCH KOSTELŮ

31. 1.   So       10:00-17:00    Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října, novorenesanční bazilika sv. Václava – významná sakrální architektura Prahy od Antonína Barvitia – Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

7. 2.     So       10:00-17:00    Praha 10 – Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, konstruktivistický kostel sv. Václava ve Vršovicích – jedna z nejvýznamnějších staveb Josefa Gočára – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky varhan) budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

14. 2.   So       9:00-16:00    Praha 1 – Hradčany, Pražský hrad, Svatováclavská kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha - speciální prohlídky nejposvátnějšího místa České země – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky Svatováclavské kaple) budou začínat vždy v celou hodinu od 9:00 u vchodu z Vikářské ulice. Poslední prohlídka začne v 15:00. Maximální počet osob pro jednu skupinu je 50. Ostatní budou muset počkat na další prohlídku. Od 9:00 do 16:00 je katedrála přístupná veřejnosti.

29. 01. 2009