Vyhledávání Menu

"Ty jsi náš jediný Spasitel"

Pane Ježíši,
máme tě před očima jako dítě
a věříme, že jsi Boží Syn,
jenž se stal člověkem
skrze Ducha svatého
v lůně Panny Marie.

Podobně jako v Betlémě
i my, spolu s Marií a Josefem,
anděly a pastýři,
se ti klaníme a vyznáváme,
že jsi náš jediný Spasitel.

Stal ses chudým,
abychom zbohatli z tvé chudoby:
dej, ať nikdy nezapomínáme
na chudé a na ty, kdo trpí.

Ochraňuj naše rodiny,
žehnej všem dětem celého světa
a dej, ať nám vždy vládne láska,
kterou jsi přinesl,
aby činila náš život šťastnějším.

Dopřej všem lidem, Ježíši,
aby porozuměli poselství Božího narození,
aby pochopili, že jsi přišel
darovat celé lidské rodině
světlo, radost a pokoj.

Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.

Amen.

Zdroj: Příležitostný letáček. Modlitbu přeložil P. Petr Šleich OCD.


21. 05. 2015