Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Týden modliteb za jednotu křesťanů

V lednu se křesťané na celém světě účastní ve dnech 10. - 17. ledna společných setkání a modliteb v rámci Aliančního týdne modliteb. Na něj navazuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho počátky spadají až do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu.

V "Dekretu o ekumenismu" vydaném během Druhého vatikánského koncilu (roku 1964) se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v pondělí 18. ledna v 18:00 hodin v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně bude konat ekumenická bohoslužba. Tato bohoslužba zahájí „Noc otevřených kostelů“, v rámci které zájemci budou moci navštívit ekumenické bohoslužby, studentské bohoslužby, koncerty, filmové projekce, čajovnu a výstavu. Více informací naleznete na www.ekumenickarada.cz.

Tiskové středisko České biskupské konference při příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů pořádá 13. ledna 2010 od 10:00 hodin kulatý stůl věnovaný ekumenickému dialogu. V sídle ČBK v Thákurově ulici v Dejvicích se hosté budou zamýšlet nad otázkou, zda se za poslední léta přiblížila jednota křesťanských církví.

Český překlad textů k týdnu modliteb za jednotu křesťanů, které vytvořila skupina křesťanů ze Skotska a konečnou podobu jim dala komise složená ze zástupců Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví, naleznete v příloze. (ap, tisk.cirkev.cz)

Týden modliteb za jednotu křesťanů.pdf (dokument Adobe PDF)Týden modliteb za jednotu křesťanů.pdf
11. 01. 2010