Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Na ekumenickou bohoslužbu za účasti nejvyšších představitelů křesťanských církví v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů zvou Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví ČR. Bohoslužba se koná v pondělí 21. ledna 2008 v 18.30 hodin v katedrále sv. Klimenta (Řeckokatolická církev), Karlova ul. 1, Praha 1. Předsedat bude Mons. ThDr. Ladislav Hučko, biskup — apoštolský exarcha Řeckokatolické církve, kázání přednese ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské.

Plakát - Ekumenická bohoslužba 21.1.2008 (dokument Adobe PDF)Plakát - Ekumenická bohoslužba 21.1.2008 242.1 KB

Modlitební oktáv za jednotu křesťanů představil před sto lety Paul Wattson, episkopální (anglikánský) kněz a zakladatel Společnosti smíření v Graymooru (Garrison, New York), a poprvé se slavil od 18. do 25. ledna 1908. O šedesát let později, v r. 1968, obdržely církve a farnosti po celém světě první materiál pro Týden modliteb za jednotu křesťanů, připravený společně Komisí pro víru a řád Světové rady církví a sekretariátem Papežské rady pro jednotu křesťanů.

Společná příprava materiálu i oslava týdne modliteb mezi anglikánskými, protestantskými, pravoslavnými a katolickými církvemi, farnostmi a společenstvími se od té doby stala běžnou praxí. Již tato skutečnost je důkazem, že modlitby za jednotu jsou účinné. Dává nám právo označit dějiny Týdne modliteb za jednotu křesťanů jako úspěšné, jako důvod k veliké radosti a vděku.

KLÍČOVÁ DATA Z HISTORIE TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Asi 1740 Ve Skotsku se objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi.

1820 Rev. James Haldane Stewart uveřejňuje „Náměty pro Vše-obecné společenství křesťanů pro vylití Ducha“.

1840 Rev. Ignatius Spencer, konvertita římskokatolické církve, navrhuje vytvoření „Společenství modlitby za jednotu“.

1867 První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení podtrhuje důležitost modlitby za jednotu.

1894 Papež Lev XIII. podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu v období Letnic.

1908 Na popud Rev. Paula Wattsona je zaveden „Oktáv jednoty církví“.

1926 Hnutí Víra a řád začíná vydávat „Podněty k Oktávu modliteb za jednotu křesťanů“.

1935 Abbé Paul Couturier z Francie doporučuje zavedení „Vše-obecného týdne modliteb za křesťanskou jednotu“ na obecném základě modliteb za „jednotu, kterou chce Kristus, dosaženou tak, jak On to chce“.

1958 „Unité Chrétienne“ z Lyonu ve Francii a Komise pro víru a řád Světové rady církví začínají spolupracovat na přípravě materiálu pro Týden modliteb.

1964 Papež Pavel VI. a patriarcha Athenagoras I. se společně modlí Ježíšovu modlitbu, „aby všichni byli jedno“ (J 17).

1964 „Dekret o ekumenismu“ II. vatikánského koncilu zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb.

1966 Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (později přejmenovaný na Papežskou radu pro jednotu křesťanů) začínají s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb.

1968 První oficiální použití materiálu Týdne modliteb připraveného Komisí pro víru a řád a Sekretariátem pro podporu jednoty křesťanů (nyní přejmenovaného na Papežskou radu pro jednotu křesťanů.

1975 Poprvé je pro Týden modliteb použit jako základní text materiál připravený místní ekumenickou skupinou. Tento první text připravila skupina z Austrálie.

1988 Text Týdne modliteb je použit při inaugurační bohoslužbě Křesťanské federace Malajsie, která sdružuje hlavní křesťanské církve v zemi.

1996 Text připravený ve spolupráci s YMCA a YWCA.

2004 Je dosaženo dohody, že Komise pro víru a řád a Papežská rada pro jednotu křesťanů budou texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů vydávat a rozšiřovat ve stejném formátu.

Týden modliteb za jednotu 2008 - program (dokument MS Word)Týden modliteb za jednotu 2008 - program 310.0 KB

15. 01. 2008