Vyhledávání Menu

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Jako již každoročně proběhne ve dnech 18. - 25. ledna 2015 „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Tématem letošního Týdne je verš z Janova evangelia: „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi napít!‘“ (J 4,7) Ke společným modlitbám zvou Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a biskup František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus.

I letos mohou křesťané společně - ekumenicky - ve sborech, v kostelích a farnostech přivítat bohoslužbami, při kterých budou využity materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů. V úvodu k těmot materiálům biskup Radkovský a předseda ekumenické rady Fajfr připomínají, že je povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. „Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus. Abychom jej však mohli přijmout, musíme být na to připraveni. Proto se máme sjednotit v modlitbách a vyprošovat především obrácení srdcí křesťanů, které je podstatnou podmínkou jednoty. Musíme pro ně vyprošovat touhu po jednotě a po takovém jednání, které k ní vede. To vše se nelze naučit, to si potřebujeme vyprosit.“

Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají až do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu.

V "Dekretu o ekumenismu" vydaném během Druhého vatikánského koncilu (roku 1964) se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci. Více na www.ekumenickarada.cz (Aleš Pištora)

Texty k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů - 18. - 25. ledna 2015

Aleš Pištora 28. 01. 2015