Vyhledávání Menu

Týnská farnost si připomene 10 let od úmrtí P. Reinsberga

V kostele Matky Boží Panny Marie před Týnem bude 6. ledna 2014 od 18.00 hodin slavena mše svatá při příležitosti 10. výročí úmrtí Mons. Jiřího Reinsberga, dlouholetého faráře týnské farnosti. Hlavním celebrantem bude biskupský vikář P. Vojtěch Eliáš. Mše svatá bude sloužena latinsky s chorálními zpěvy.

Jiří Reinsberg se narodil 30. března 1918 v Brně. Během studií na gymnáziu se rozhodl pro kněžství a roku 1937 odešel studovat do Říma. Po vysvěcení v roce 1942 odjel na jižní frontu, kde se přidal k britské jednotce, s níž odjel do Anglie. Do Čech se vrátil se západní armádou v hodnosti poručíka.

V roce 1946 nastoupil jako kaplan v Berouně, ale už po půl roce odešel do Týnského chrámu, kde působil více než padesát let. Reinsbergovi se podařilo během komunistického režimu zachovat fungující katolické společenství, které bylo i v době represí magnetem intelektuálů, disidentů a studentů. Celým svým životem a dílem se nesmazatelně zapsal do duší mnohých.

"Pro nás církev a kněžství bylo a asi navždy zůstane zosobněno především tímto mužem, který uprostřed Prahy v dobách tvrdého pronásledování téměř zázračně, aniž by se sklonil před komunistickou mocí, obhájil určitý prostor naplněný moudrostí, humorem, laskavostí, inspirací a tak vlastně vychoval a velice výrazně ovlivnil více než dvě generace českých křesťanů," vzpomíná na Reinsberga prof. Tomáš Halík. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 01. 2014