Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

U Panny Marie Sněžné zazní Antonín Dvořák

Koncert duchovním slovem doprovodí P. Antonín Klaret Dabrowski O. F. M. Cyklus deseti zpěvů na texty z Knih žalmů – Biblické písně, op. 99 a kompletní provedení Preludií a fug na varhany – z juvenilií bude zpívat Marie Sedláková v doprovodu varhan, za které usedne Jiřina Marešová Dvořáková. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na stavbu nových varhan v kapli sv. Michala.

Právě 8. září 2011 uplyne 170 let od narození celosvětově nejproslulejšího českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka. V tento den bude v hlavním městě USA zahájen festival s názvem Mutual Inspirations Festival 2011 - Antonín Dvořák, který potrvá až do 28. října. Hlavním organizátorem je Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Festival klade důraz na vzájemné inspirace české a americké kultury a zahrnuje řadu akcí rozmanitého charakteru. Kromě Dvořákovy hudby zazní také díla jeho amerických žáků (Harry T. Burleigh, Will Marion Cook, Rubin Goldmark), stejně jako autorů, kteří na tradici Dvořákovy americké školy přímo navazovali (George Gershwin, Duke Ellington).

Americký dvořákovský festival bude také hlavním cílem cesty pražského arcibiskupa Dominika Duky do USA. V bazilice National Shrine of the Immaculate Conception ve Washingtonu bude 25. září hlavním celebrantem a kazatelem při mši svaté, která bude hlavním duchovním momentem Dvořákova festivalu. (Aleš Pištora)

06. 09. 2011