Vyhledávání Menu

U sv. Ignáce zazní opravené varhany

Nově rekonstruované varhany v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí požehná 12. listopadu 2013 v 17.30 hodin při slavnostní mši svaté pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Bohoslužbu doprovodí sbor Arcibiskupského gymnázia, vedený dirigentem Igorem Angelovem. Na varhany zahraje Přemysl Kšica.

Z technických důvodů došlo k přesunutí termínu žehnání obnovených varhan ze čtvrtku 17. října, svátku sv. Ignáce z Antiochie, na úterý 12. listopadu, tedy předvečer svátku sv. Anežky České. Obnovené svatoignácké varhany se rozezní také následující den, ve středu 13. listopadu o svátku sv. Anežky České, při slavnostní mši v 17.30 hodin, kdy na ně zahraje Vladimír Roubal. Po mši bude v 18.30 hodin následovat varhanní koncert, při kterém varhany doprovodí hra na žesťové nástroje a zpěv.

Varhany zhotovil roku 1912 varhanář Emanuel Štěpán Petr kompletní přestavbou raně barokního nástroje a úpravou jeho varhanní skříně. Vzhledem ke statickým poruchám kůru byly varhany demontovány již roku 1988. S jejich obnovou se započalo teprve roku 2001. Během první fáze obnov, která se uskutečnila v letech 2001-2002, byla restaurována skříň pozitivu v zábradlí kůru. Druhá etapa byla zahájena až o deset let později. Během ní byly od roku 2011 postupně obnovovány jednotlivé části varhanního stroje, mimo jiné i jeho píšťalový fond, který je společně s varhanní skříní a hracím stolem památkově chráněn. Historické varhany mají celkem 50 rejstříků a 3 100 píšťal.

Obnovu varhan je stále možno finančně podpořit symbolickou adopcí některé z píšťal či celého rejstříku. Zájemci o to stát se „kmotrem“ některé z píšťal mohou na adopci přispět různou finanční částkou. Na základě vybrané píšťaly vystaví duchovní správa kostela pamětní list se jménem dárce i označením píšťaly a také potvrzení o daru pro odpis z daní. Více na www.jesuit.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 08. 11. 2013