Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Účastníci pražského zasedání rad Justitia et Pax navštíví také české Romy

Jedním z důvodů, proč bylo setkání zástupců 31 evropských členských komisí Justitia et Pax naplánováno do Prahy, je skutečnost, že Česká republika v současné době předsedá Radě Evropské unie. Kromě jednání na plenárním zasedání podniknou účastníci setkání také návštěvu romské komunity ve středních Čechách, aby se seznámili s obtížemi, jimž Romové čelí v evropských zemích. Na programu je setkání s Cyrilem Koky, krajským koordinátorem pro romské záležitostí, a Milanem Horváthem, předsedou Romského sdružení v Lysé nad Labem.

Na svém pražském setkání se bude Justitia et Pax zabývat strategií v boji proti obchodování s lidmi. Projekt s tímto zaměřením bude následován projektem zveřejňovaných rozhovorů s oběťmi ilegálního obchodu a jejich rodinami, který se uskuteční ve druhé polovině roku na Ukrajině a který vychází z úzké spolupráce mezi ukrajinskou radou Justitia et Pax a dalšími organizacemi. Justitia et Pax se intenzivně věnuje lidským právům v nejširším slova smyslu. Jedním z posledních společných témat bylo zmírnění chudoby ve všech členských zemích.

Na pátek 6. března večer ve 20:30 hodin připravili organizátoři kulatý stůl na téma „Dvacet let po pádu Berlínské zdi. Pět let po vstupu do EU. S jakými výzvami k solidaritě jsme dnes konfrontováni v České republice?“. K této debatě, jíž se v hotelu Iris (Vladivostocká 1460, Praha 10) mohou zúčastnit také novináři, byli pozváni čtyři experti, kteří se nad danou tematikou budou zamýšlet z ekonomického, politického, sociálního a kulturně-duchovního pohledu. Se svými příspěvky vystoupí profesor Univerzity Karlovy Jan Sokol, náměstek ministra sociálních věcí MUDr. Marián Hošek, poslanec Marek Benda a hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.

Účastníci výročního zasedání také v sobotu 7. března navštíví Arcibiskupský palác a setkají se s kardinálem Miloslavem Vlkem. V neděli 8. března se zúčastní mše svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Jako téma pro období 2008-2011 si pod francouzským předsednictvím evropská Justitia et Pax zvolila „vytváření nové solidarity v Evropě“. Toto téma se stalo aktuálním zvláště v okamžiku, kdy finanční krize zasáhla také všechny evropské země. Svým úsilím chce evropská Justitia et Pax přispět k hledání cest pro zmírnění nežádoucího sociálně ekonomického vývoje v současné Evropě a k pokojnému soužití všech dnešních Evropanů.

Evropská konference Justitia et Pax sdružuje 31 národních rad, které působí při biskupských konferencích a spolupracují s ostatními církevními organizacemi na evropské rovině jako je COMECE, CCEE, Rada Evropy a ostatní. Je v neustálém kontaktu s Papežskou radou pro spravedlnost a mír. Justitia et Pax se v duchu zásad sociálního učení katolické církve zabývá zejména dodržováním lidských práv a vystupuje proti jejich porušování. Sleduje zároveň sociální, ekologické a společenské problémy ve společnosti a přispívá k jednotě, svobodě a spravedlnosti v Evropě. Justita et Pax je přesvědčena o historickém významu sjednocování Evropy, které rozhodně podporuje. (ap)

Bližší informace: www.iupax.cz či www.juspax-eu.org nebo také Helena Žabžová, generální sekretářka české rady Justitia et Pax, mobil: +420 731 604 296,         Marie-Laure Dénès, Secretary General of Justice and Peace Europe, mobil: +33 6 85 53 50 65

04. 03. 2009