Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ukaž se mi Pane, když pochybuji

Římskokatolická farnost u sv. Petra na Poříčí a Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou VOŠ pořádají v kostele sv. Petra (Biskupská ul. Praha 1) vždy od 19.00 hodin „postní pátky“. Jedná se o oživenou tradici liturgických obřadů pořádaných křižovnickým řádem, jejichž součástí byla hudba a zpěv, kázání, modlitby pro postní čas, litanie a recitace kajících žalmů.

V návaznosti na postní pátky zazní také koncert „Ukaž se mi Pane, když pochybuji“. Ke své největší sborové skladbě Koncert pro sbor (1984‐85) si Schnittke vybral texty z Knihy nářků arménského mnicha a učence sv. Řehoře z Nareku (951‐ 1003). Koncert se skládá ze čtyř vět a je silně ovlivněn duchem pravoslavné tradice, přesto zachovává skladatelův osobitý styl.

Alfred Schnittke (1934 – 1998) byl rusko-německý židovský hudební skladatel. Hudební studia zahájil Schnittke ve Vídni v roce 1946. Od roku 1949 studoval sbormistrovství na Akademii Říjnové revoluce v Moskvě a o čtyři roky později skladbu na Moskevské konzervatoři, na níž posléze i učil. Současně se intenzivně věnoval skladbě, a to nejen vážné hudby, ale i hudby pro film a divadlo. Otázka víry byla pro Schnittkeho velmi významná. Ve 48 letech se nechal pokřtít v katolické církvi, nicméně tíhnul k pravoslavné mystice. Z rozsáhlého díla je třeba zmínit devět symfonií, řadu koncertů, tři opery, tři balety, requiem a mnoho dalších symfonických a komorních děl. (Aleš Pištora)

13. 04. 2011